Menu

Re: Seznam truhel - Gothic 1, Gothic 2 + datadisk, Risen 1

Obecné pokecání o všech dílech série.
Zdravím
Tady jsem vypsal kombinace všech truhel, které jsem ve hře našel. Je to čistě v psané podobě bez obrázků, tudíž je to spíše pro ty, kteří už mají hru hodně nahranou. Doufám, že se v tom bude dát vyznat. Omlouvám se za případné chyby, ať už v kombinaci truhel nebo chyb pravopisných :-D. Děkuji vám pokud to pomůže.
Dvořka 8


Gothic 1 – Truhly:
Starý tábor:

Hned když vstoupíte do tábora hlavní bránou – po pravé straně za strážným je vchod do místnůstky se 2 postelemi a truhlou – PLPP
Poté vstupte úplně do tábora a začněte hned levou stranou mezi domky. První vchod vlevo do domku – uvnitř je bedna – PPLP, hned vedle je další vchod (prostřední) – uvnitř je bedna vedle postele – PLLPPP
Poslední vchod je na kraji – uvnitř je truhla – PLPP
Když půjdete kousek dále, tak uvidíte skupinku lidí u ohýnku a další vchody do domků – teď jděte zprava doleva – pravý krajní domek – uvnitř je bedna – LLLP, hned vlevo od tohoto (prostřední vchod) – uvnitř je truhla – PLPPPL a ten poslední úplně vlevo – uvnitř je truhla – LPPP
Nyní se vráťte zpět k hlavní bráně a jděte směrem k Diegovi tak, že proberete postupně k němu každý domek cestou – takže hned ten první na kraji – uvnitř je truhla – LPPP, další je hned vedle Diega – uvnitř je truhla – LLLP, pak vchod vpravo od Diega – uvnitř je truhla – PLLPPP
Přímo naproti Diegovi je jezírko a muž jménem Gravo - naproti němu (Gravovi) je domek a uvnitř truhla – PLLP
Od Thoruse se dejte doleva dolů a jděte do prvního domku po cestě vpravo – uvnitř je bedna – PLLP, jděte dále až k Mudovi – za ním je vchod do dalšího domku s bednou – PLLL
Vedle Muda je další domek (jsou u něj zavěšeny těla mrchožroutů) – uvnitř je hned vlevo v rohu truhla – LPLLPL a ještě jedna je u postele – PLLLLP
Přímo naproti Snafovi jsou 2 domky – levý domek – uvnitř je bedna – LPPP a pravý domek – uvnitř je truhla – LPLL
Domek za Fingersem – uvnitř je truhla – PLLLLL
Před arénou to berte zleva – To znamená první domek, který je přímo naproti Fingersovi (je to spíše průchozí stavba) – uvnitř tohoto domku je bedna – LPPL
Když jím projdete skrz, tak hned venku u vchodu vlevo je u žebříku vchod do dalšího domku a uvnitř je truhla - LLLPPL
Pokračujte dále podél arény – po levici hned jděte do prvního domku – uvnitř je bedna – PLLL a hned vedle jděte do dalšího domku, kde je uvnitř truhla – LPPL
Hned vedle je další domek a uvnitř je truhla – PPLL
Další domek v pořadí (Pomůcka – hned vedle je váš budoucí domek) – uvnitř je bedna – PPLL
Hned vpravo od vašeho budoucího domku je vchod do dalšího, kde je truhla – LLPL
Jděte pořád dále (cesta ke kováři Hunovi) – jděte mezi domky – zamiřte do pravého domku, kde je bedna – PLLP a pak do levého domku, kde je také bedna – PLLP
Přímo u Huna je také bedna – PPLPLL
Naproti Huna jsou ještě další 2 domky (sedí mezi nima na lavici kopáč) – levý domek – uvnitř je truhla – PPPL a pravý má uvnitř také truhlu – LLLL
Hned vedle kovářova brousku je domek (naproti předešlému domku) – uvnitř je truhla – LPPL
Trochu dole po cestě pod předešlým jsou další – první dáme pravý – uvnitř je truhla – PLPP a naproti němu je další, kde je uvnitř truhla – LPPP
Vedle předešlého je u hloučku 3 lidí další a uvnitř je truhla – PPPL
Vraťte ze zpět na začátek k aréně, ale teď se vydejte pravou cestou (směrem ke Scattymu) – vedle Fingersova domku je další a uvnitř je truhla – PPLP
Pod předešlým je další (nad vchodem je zvířecí lebka) a uvnitř je truhla – PLPL
Domek vpravo od Kharima, když pracuje na brusu – uvnitř je truhla – LLPP a naproti tohoto domku od kotlíku je další, kde je uvnitř bedna – LLPL
Na cestě dále dojdete k domku, který opravuje jeden ze stínů (klepe do něj pořád kladivem) – uvnitř je truhla – LLLPPP
Po cestě dále narazíte na jakousi rozbořenou věž a v ní je stůl a 4 židle – vzadu je pak truhla – PLLL
Tak a teď jste dorazili k zadní bráně Starého tábora – když vystoupáte po šikmině nahoru (směrem ven z tábora), najdete po levé straně ve zdi díru (vede k dalším domkům) – začneme hned od prvního vpravo – uvnitř je truhla – PPPP, další je hned vedle u 2 kopáčů a uvnitř je truhla – LPLL
Domek u kterého stojí Mordrag – uvnitř je bedna – PLLPLL
V cestě dále je po levé straně vchod do dalšího domku – uvnitř je truhla – PLPL
Kousek od předešlého je po pravé straně vchod do dalšího, kde je uvnitř truhla – LLPL
Hned vedle od předešlého je další a uvnitř je truhla – PLLP a ještě vedle je zase další a uvnitř je také truhla – LLPPPP
Vpravo od sedícího Fiska je domek a uvnitř je bedna – PLLL
Fisk má za sebou dveře – uvnitř jsou 4 truhly – vezmeme ty 3 popořadě – hned ode dveří – 1 truhla – PPPLPLLP,
2 truhla (prostřední) – LLLLPP a 3 truhla – LPPPLP, 4 truhla je u postele – PLPP
Vlevo od sedícího Fiska jsou zamčené dveře s kombinací – LPPL a uvnitř jsou hned naproti 2 truhly – levá – PPPL a pravá – LPLP a také jsou tam ještě další 2 hned vpravo za dveřmi – levá – PLLP a pravá – LLLPLL
Když poběžíte dále od Fiska směrem přes Whistlera, dojdete ke 2 kopáčům u ohniště – vedle nich je vchod do prvního domku, kde je uvnitř truhla – LPPL a vedle je další s truhlou – PPLL
Zpět k Fiskovi – přímo naproti od něj vystoupejte na náhorní cestu (tam, kde sedí Dusty) a začněte úplně zleva doprava obcházet domky – první od kterého začnete se nachází za studnou, u které jsou 2 kopáči a uvnitř je truhla – LPLP
Hned vedle je vchod do dalšího a uvnitř je truhla – PLLP
Pak jděte zpět a dorazíte ke 3 kopáčům u kotlíku – vpravo je domek, kde je uvnitř truhla – PPLL
Vlevo od těchto kopáčů je další domek a uvnitř je truhla – PLPL a vedle tohoto je vchod do dalšího, kde je bedna – PLPP
Jděte zpět směrem k Dustymu a hned po cestě jděte do prvního domku u kterého sedí kopáč – uvnitř je truhla – LPLL, pak jděte do domku před kterým stojí kopáč a uvnitř je truhla – PLLL
Domek za Dustym – uvnitř je bedna – PLLL
Vedle Dustyho domku je hned další a uvnitř je truhla – PLLL
Pokračujte dále ke 3 posledním a dejte to zleva – v prvním je uvnitř truhla – PPLL, ve druhém je také truhla – LLLL a třetí (je průchozí na druhou stranu) má také truhlu – LLLL
Projděte tedy tím posledním domkem a vedle je vchod do dalšího, kde je uvnitř bedna – PLLPPP
Pokračujete stále dál a dorazíte ke 2 domkům vlevo a 3 na konci – první domek vlevo – uvnitř je truhla – PPPP, druhý domek po levici – uvnitř je bedna – LLLP, ten třetí na konci (je znovu průchozí) má bednu – LLLP
Projděte znovu předešlým domkem a jděte do dalšího po levé straně, kde je uvnitř truhla – PLPL
Pak jděte až směrem ke Slyiovi – má u sebe truhlu – PLPP
Vedle Slyiova domku je další, kde je uvnitř truhla – PLLL a vedle je další s bednou uvnitř – LPLL
Vedle Grahamova domku je další a uvnitř je truhla – PLPP
Až se konečně dostanete za Thoruse, vydejte se rovně a hned doleva do budovy, kde přespávají vojáci – až budete uvnitř, vejděte hned do dveří po levé straně (uvnitř je hromada postelí a truhel) – začněte to otevírat zleva doprava (kolem dokola) až do poslední truhly na protější straně – 1 truhla – LPLLPP, 2 truhla – LPPP, 3 truhla – PLPP, 4 truhla – LPPL, 5 truhla – PLLP, 6 truhla – LLPL, 7 truhla – LPPP
Vráťte se zpět na chodbu a jděte do 2.patra – vejděte do dalšího pokoje a jděte zase popořadě zleva doprava (pěkně dokola) – 1 truhla – LPLL, 2 truhla – PLLP, 3 truhla – PLPP, 4 truhla – PPPP, 5 truhla – PLLL, 6 truhla – PPLP
Na konci této místnosti jsou dveře, kterými projděte a pak ještě skrze jedny dveře – ocitnete se v dalším pokoji, kde použijete stejnou metodu odemykání jako předtím – 1 truhla – PPPL, 2 truhla – PLPL, 3 truhla – PLLL, 4 truhla – PPPL, 5 truhla – LPPP, 6 truhla – LLPP
V minulém pokoji, když jste do něj předtím vcházeli, jsou hned po pravé straně ještě jedny dveře – vedou ke strážnému u navijáku – pokračujte ale dále a za ním jsou dvoje dveře za sebou a za nimi je další místnost, kde jsou nalevo 2 truhly – levá – PLLP a pravá – LPPL
Za kovářem Stonem jsou 2 truhly – levá – LPLPPL a pravá – LPLLLP
Až vejdete do budovy, kde sídlí Gomez – vydejte se ještě před Ravenem do místnosti vpravo ke kuchaři Onidovi – má tam truhlu – PLLLPL
Jak stál Raven – jděte za něj nahoru do 2. patra – jděte třeba hned doleva – nahoře jsou po levici dveře a v místnosti za nimi je truhla – PLLLPLLP
Vpravo od místnosti s Velayou vejděte do místnosti, kde hned naproti je u okna truhla – LLLLPLPL
V této místnosti se nachází ještě jedny dveře s kombinací – PLLLPL, projděte jimi a jděte k dalším s kombinací – LPLLLP – až tyto dveře odemknete, tak hned za nimi jsou vlevo 3 truhly – levá – PLLPPLPP, prostřední – LLPPPLPP a pravá – LPPLLLLP
Pak vylezte po žebříku do dalšího patra, kde hned po vylezení máte před sebou 2 bedny – levá – PPPLLPLP a pravá – PLLLPLPP a za vámi se nachází v rohu u sudu další bedna – LLPLPLPP a poslední bedna je naproti žebříku, který vede do dalšího patra (pod loučí) – LPPLPLLP
V dalším patře jsou 2 truhly – levá – LLLPLLPP a pravá – PPLLLLPL
Po tomhle všem se vydejte na naší výchozí chodbu a jděte do poslední zbývající místnosti – hned za dveřmi vpravo je truhla – PLLLLLPP, další je úplně v rohu místnosti vedle okna – PLLLLLPP a poslední je uprostřed mezi postelí a krbem – PLLLLLPP
U mágů ohně – hned za Miltenem je vlevo vstup do pokoje, kde je vpravo truhla – PLLPLPPP a po levici je další truhla – LLPPPLPP

1 ČÁST
Dvořka8
Nováček
 
Příspěvky: 6
Registrován: úte 19. srp 2014 10:29:00

Příspěvekod Dvořka8 » stř 20. srp 2014 19:09:01 » Re: Gothic 1, Gothic 2 + datadisk - Seznam truhel
Nový tábor:
V domě Rýžového barona – u postele má truhlu LPLLLP
Až projdete skrze bránu do Nového tábora (jsou tam 2 strážní), tak hned vpravo vylezte po prvním a pak po druhém žebříku u hradby – dostanete se do místnůstky s 2 truhlami – levá – LPPLP a pravá – PLLP
Hospoda na jezírku – v zadní části se nachází Jeremiáš a ten má truhlu – LPLL, u něj ještě vylezte po žebříku do 2. patra – hned před vámi je truhla – LPLL a za vámi je další – PLLP
Až se dostanete do jeskynního komplexu plného domků, tak jděte zleva kolem dokola až doprava – hned první domek vlevo (u Baal Kagana) – uvnitř je truhla – LPLP
Pak tedy pokračujte doprava (jakoby spodní okruh od Baal Kagana dál) – dejte hned vedlejší domek, kde je truhla – PLLP a vedle je další a uvnitř je truhla – PPPP
Jděte dále až k domku u kterého je kotlík a uvnitř je truhla – LLLP a pak k dalšímu (u něj stojí Wedge), kde je uvnitř truhla – LPL
U Butche jsou další domky – jen ten vpravo od něj má zamčenou truhlu – LPLP
Pokračujte stále dál k domku (je u něj kotlík), kde je uvnitř truhla – LLPL a vedle je další a uvnitř je truhla – PLPL
Po cestě dále dorazíte až k Wolfovo domku a uvnitř má truhlu – PPLP
Vpravo od Wolfa jděte postupně k dalším domkům (stojí tam Blade) – dejte se do prvního domku, kde je truhla – PPLLLP, pak do druhého s truhlou – LLPPPL a do třetího s truhlou – LPPPPL
Spodní okruh máte za sebou a teď se vydejte na horní okruh počínaje od Laresova domku pěkně zleva doprava – takže Laresův domek – uvnitř má truhlu – LLPL
Vpravo od Larese je domek s truhlou – LPLP
Sharkyho domek – truhla – PPLL
Vedle Sharkyho je vchod do dalšího domku s truhlou – LPL
Další je hned vedle (sedí tam Bruce) a uvnitř je truhla – LLPP
Domky u Gorna – levý domek s truhlou – LPLPLP a pravý s truhlou – LPLPLP
Když stoupáte směrem k Leemu – pod ním jsou ještě další domky, kde před nimi stojí Torlof – můžete jít např. zprava doleva – takže pravý krajní domek – uvnitř je truhla – LPLLPL, vlevo (jakoby prostřední) je další a uvnitř je truhla – PPLLLP
Přímo po jeskyňkou, kde je Lee je ještě jeden domek a uvnitř je truhla – LPLPLL
Jeskyňka, kde je Lee – je tam truhla – LPLLPP
Přímo u mágů vody – Dům, kde je Myxir – uvnitř je truhla – LLLPLP
Dům, kde je Merdarion – LPLPLP
Dům naproti Merdarianovu domu (vpravo od strážných) – uvnitř je truhla – PLLPPL
Dům, kde je Riordian – PPLPPL a hned vedle jeho domu je vchod do dalšího a uvnitř je truhla – LLLPLP

Nový tábor – Domky před Svobodným dolem:
Hned na začátku u žoldáka (který vás zastaví a mluví s vámi) je domek a uvnitř je truhla – PPLL
Pak seběhněte dolů a vlezte hned do levého domku (před tou dřevěnou lávkou nahoru) – uvnitř je jen jedna zamčená truhla – PPP
Pak vyběhněte tu dřevěnou lávku a pokračujte až k Okylovi – u něj jsou vchody do 2 domků – levý domek má zamčenou truhlu – PPL
Jděte kousek dále a po levé straně je u skály žebřík, který vede na horní plošinu s dalšímy domky a jen ten, který je úplně na samém konci má zamčenou truhlu – LPLLPP
Slezte ten žebřík zpět a pokračujte níže (ne však úplně dolů) – narazíte po levé straně na další domek, který má 2 truhly – levá – PPLLP a pravá – PPLL
Vedle je hned další s truhlou – LLPLP
Pokračujte dále k dalšímu domku, kde je uvnitř truhla – LLPP

Bažinný tábor:
U Dariona v kovárně je bedna – LPPLLL
U Cor Kaloma jsou 2 truhly – jen jedna je na šperhák – PPLP (to je ta levá)
Jakmile se dostanete k Yberionovi – uvidíte u něj 3 vchody do místností – jděte nejdříve nalevo, kde je uvnitř v místnosti bedna – LLPLPP, pak ta prostřední místnost – LLPLPPLL a pravá místnost (uvnitř je Chani) – je tam bedna – PLPLPP

Svět:
Když jdete k hlavnímu vchodu do Starého tábora, tak překročíte přes most (jsou tam 2 strážní) – za tímto mostem jděte ale doprava podél řeky a pak dál okolo jeskyně s krysokrty – stoupejte výš a dostanete se k tábořišti (je tam vlk) – jsou tam 2 truhly – levá – PPLP a pravá – LPPL
Přímo za Starým táborem vyskákejte po skále (u 4 mrchožroutů) – dostanete se do jeskyňky, kde je schovaný Gilbert – má u sebe truhlu – PLLP
U lovce Cavalorna – za jeho chatrčí je jeskyně (jsou tam 2 krysokrti) – nachází se tam dveře a za nimi je místnost se 2 truhlami – jedna je zamčená – LP
Naproti lovci Cavalornovi uvidíte na kopci rozbořenou rozhlednu – jděte až k ní a za dveřmi je truhla – PLL
Když jdete od lovce Aidana vzhůru po pravé cestičce, tak narazíte před mostem u zábradlí na truhlu – LLP
Úkol s ohnisky – místo, kde je ta krypta s tím nesmrtelným strážným (potkáte tam Miltena) – je tam jen jedna zamčená truhla – LLP
Úkol s ohnisky – tam, kde potkáte Gorna – až budete na nádvoří za bránou toho bývalého kláštera, jděte napravo, kde se dá vylézt po skále – na samotném vrcholu musíte ještě přeskočit na druhou skálu, kde je truhla na čvtvercové podestě – LP
Úkol s ohnisky – Až budete u kamenné tvrze (potkáte tam Lestera) – jděte do ní a pak po žebřících vylezte až na úplný vrchol – je tam jediná zamčená truhla – LLPPLL
Xardasova věž – hned při vstupu do ní máte naproti sobě truhlu vedle 2 sudů – PLLPPP
Vedle v místnosti s ohnivým démonem je truhla - PLLPPP

Starý důl:
Jakmile budete uvnitř, tak se vydejte k obchodníku Santiovi – má u sebe 3 bedny – levá – LLPL, prostřední – PPPPPP a pravá – LPLL
U dalšího obchodníka jménem Alberto (stojí tam i Ian) – u něj jsou 4 zamčené bedny – vezměte to zleva doprava – první – LPLL, druhá – PLLL, třetí – LLPL, čtvrtá – PLPP
Dvořka8
Nováček
 
Příspěvky: 6
Registrován: úte 19. srp 2014 10:29:00

Příspěvekod Dvořka8 » stř 20. srp 2014 19:10:11 » Re: Gothic 1, Gothic 2 + datadisk - Seznam truhel
Gothic 2 – Noc Havrana – Truhly:
Město Khorinis


Přístav:
U Brahima v domě – LLPPLP
U Halvora v domě – LPPL
Dům vlevo od Halvora – PLLP
Dům za domem toho pastevce koz (nebo dům vedle Fellana) – PL
U Lehmara (lichváře) v domě – LPPLP
Dům Eddy – LL
Dům vedle domu Eddy – LLPL
Ignazův dům – LL
Když vejdete do cechu zlodějů – vydejte se chodbou doleva a pak do místnosti, kde je truhla – PPLLP
Cech zlodějů – u Cassii v místnosti je truhla – LPLLPP
Cech zlodějů – u Ramireze jsou vzadu v rohu 2 truhly – levá – PPPLLP a pravá – LLLP a hned za dveřmi vpravo od něj je truhla – LPPPLL
Cech zlodějů – za dveřmi v chodbách se nachází ta nejobtížnější truhla ze hry – PPPLPPPLPLPLPPLLLPPL

Střední část:
U Andrého v kasárnách – PLLP
U Mortise v kovárně – PLLPPP
U Bospera v domě – LPPLP
U Mattea – hned za pultem jak prodává zboží – LPPLP a vedle pulpitu je taky truhla – LPPLP
Thorbenův dům (je tam Gritta) – LPPLP
Dům Kováře Harada – hned, když vejdete dovnitř tak vedle kamen je truhla – LPPLP
Alchymista Constantino - truhla- LPPLP
U hlavního vchodu do města je věž – půjdeme do pravé (koukáme jako bychom odcházeli z města) – uvnitř je truhla – PLLPPL
Pravá věž při odchodu z města – uvnitř je truhla – PLLPPL

Horní část:
Dům, kde sídlí Gerbrandt (později Diego) – ve 2. patře je truhla – PPLPPL
Dům vedle Gerbrandta (Diega) – ve 2.patře vedle postele je truhla – LLPPLL
Dům vedle předešlého – vedle postele je truhla – LPPLPLL
Dům Fernanda – hned vlevo v 1.patře je truhla – LPPLP
Ubytovna paladinů – ve vedlejší místnosti je vedle pulpitu truhla – PLPP
U lorda Hagena – Když vejdete do horního patra – v místnosti vpravo je u křesla truhla – PPPPPPPP

Khorinis – svět
Ostrov naproti přístavu (musí se tam doplavat) – jsou tam ještěrky – za jedním z keřů je schovaná jeskyně se 4 truhlami (jen 2 jsou zamčené) – zleva doprava – PLLPPPL, PLLPPPL
Jeskyně, kdy se poprvé objeví skřetí generál co má mapu pozic skřetích pluků (pod Lobartovou farmou) – truhla – PLLP
U obchodníka Erola jak je pod mostem (přepadli mu karavanu) je vedle ve skále puklina a jeskyně se 2 truhlami – levá – LPLLL
Banditi co obtěžují Erola u mostu – u nich je truhla – PLLPPPL a kus od nich se nachází místo s ještěrkami (jsou tam i ohořelé ostatky) a jeskyní s truhlou – PLLPPL
Hospoda U Krvavé Harpyje – Prostřední pokoj v horním patře s 1 truhlou – LL a ještě krajní pokoj, kde je taky truhla- PPLPL
U Dragomira ve stanu (nachází se kus od Krvavé harpyje) – truhla vlevo LPLP a truhla vpravo – PLLPLLP
Ruiny (kde se nachází mágové vody) – 1 z těch vyšších Zikkuratů – uvnitř je truhla – PLLPPPL
Ruiny (kde se nachází mágové vody) – 1 z těch nižších staveb - truhla – LPLPLP
Ruiny (kde se nachází mágové vody) – kus od nich naproti jednomu zikkuratu se nachází jeskyně – tam se vydejte pravou cestou a stoupejte pořád výš (pořád pravá cesta) – dojdete až ke 3 hrobům a truhle – LLPPLLP
V této jeskyni pak použijte levou cestu a jděte až ke goblinům – u ohně je truhla – PLLPLP
Ruiny (kde se nachází mágové vody – uvnitř chrámu) – jak vám zadají mágové úkol s teleportováním – po odemčení dveří s teleportem je v místnosti truhla – LPPLPPL
Po cestě k černému trolovi – u jezera se dejte vlevo po cestě – pak uvidíte po levé straně jeskyni, kde uvnitř za dveřmi vpravo je truhla – LLPPLP
Když sejdete od kamenného kruhu (úkol jak chce Dragomir najít kuši) dolů po schodech najdete tam vchod do jakéhosi dolu – u krys se nachází truhla – LPPPL
Tip z Gothicz.net – viz. Záhady – Záhadná jeskyně s palírnou:
Na stránkách Gothicz.net se můžete v sekci záhady dočíst o záhadné jeskyni s palírnou – až se tam dostanete, tak tam najdete 2 truhly – levá je zamčená – PPLPL

Klášter:
Začneme např. Pravou stranou od začátku – místnost, kde jsou vedle postelí truhly – levá – PLPLLP a pravá – LPPLLP
V jednom z pokojů, kde jsou 3 truhly je jen 1 zamčená – LP
Teď dáme levou stranu – začneme od knihovny – když jdete kousek dále je tam místnost s knihovnou a 2 truhlami – levá – LLPP
Úplně na konci je místnost s 3 truhlami – pravá vzadu v rohu – LPLLPPP a vpravo v rohu hned vedle vchodu – PLLPPPL
Pokladnice v klášteře ve sklepení – hned po pravé straně za dveřmi jsou 2 truhly – levá – PLPPLP a pravá – PLPPLP

ostatní:
U Sekoba v domě (Menší farma u Onarovi farmy na horní plošině) – truhla – PLLPPPL
U Sagitty v jeskyni – truhla vpravo – PLLP a truhla vlevo – LLPP
Od Sekobovi farmy jsou banditi (úkol – Bromorovo nádobí a Lucia) – jsou tam 2 truhly – levá – LPP a pravá – PPLPL
Vedle jeskyně s úkolem pro žoldáky jak mají zabít polní škůdce je po levé straně cesta mezi skálami a u ohniště se nachází truhla – LPLPL
Onarova farma – U Beneta (kovář) je hned před vstupem do hospody truhla – LPLPP
Onarův dům (hlavní chodba) – naproti vedle krbu je truhla – LPPLL
Onarův dům (pravé křídlo – horní patro) - truhla – PLLPPL
Onarův dům – tam, kde se nachází Lee je hned za dveřmi truhla – LPPPL a mezi postelemi je taky truhla – PLPLLP
Onarův dům (levé křídlo – ložnice Onarovi manželky Marie) - truhla – LPLPP
Nad hlídačem koz Pepem je v lese jeskyně plná goblinů a vchodu je truhla – LPPLLL
Dále v této jeskyni je místnost s dalšími gobliny a 2 truhlami – levá – PLPPLP a pravá – LPPLL
U Groma ve stanu - truhla – LPPL
Banditi u Onarovi farmy – Když přejdete přes most dejte se do domu hned naproti – uvnitř je truhla – LPLPPPL
Když vylezete jednu tu kruhovou rozhlednu – jděte až nahoru a pak ještě skočte nahoru na tu menší – je tam ohnivý luk a truhla – LPPLLLPP
Tam jak sídlí Dexter – u postele je truhla – LPLPP
Nad Onarovou farmou, kde sídlí bandité – ze strany podél skály je vchod do dolu s nemrtvými – projděte dovnitř skrze dveře a hned doleva nahoru skrz další dveře – před sebou máte truhlu – PLLPPL
Pokračujte hlouběji až dorazíte k další truhle – LPPLPLPL
Nyní zpět na začátek tohoto dolu – teď se dejte doprava až k truhle – LLPPL
U banditů pod schody (jak zachraňujete Elvricha) – před stanem mají 2 truhly – levá – LPLPPL a pravá – LLPPPL
Při vstupu do hornického údolí – tam jak se nachází goblini je truhla – LPPL a kus dál, kde jsou vlci je taky truhla – PLPL
Jharkendar
U mágů je vedle u vchodu do chrámu taková pyramida a na ní je u pánve truhla – LP
Tam, kde jsou mágové vody je naproti nim budova se schody – vpravo dole od této budovy jsou ruiny domů – u jednoho z nich je truhla – PLLP
Směrem k pirátům se na cestě po levé straně nachází jeskyně – uvnitř jsou 3 goblini a dále stínová šelma s truhlami – levá – LPPLLL a pravá – LLPPPL
Tábor pirátů – ještě než do něj vstoupíte, dejte se vlevo je tam pod stříškou postel s pánví a truhla – PL
Věž banditů vedle pirátů – v pravém vchodu je truhla – LP a v levém vchodě je taky – LLPP
Tábor pirátů – chatrč u které stojí Skip – PLPP
Gregova chatrč – LPPLLL
V kaňonu je u chrámu obývaném skřety pár stanů – v 1 z nich jsou 2 truhly a jen 1 je zamčená - LPPLLL
Chrám v kaňonu (dům učenců) – uvnitř hned naproti jsou truhly – jen ta levá – PPLPLPL
Ve 2 části kaňonu (jakmile projdete pod mostem) – na levé straně je vchod do dolu – uvnitř se vydejte do chodby vpravo – je tam truhla – PLLPPL
Dvořka8
Nováček
 
Příspěvky: 6
Registrován: úte 19. srp 2014 10:29:00

Příspěvekod Dvořka8 » stř 20. srp 2014 19:11:02 » Re: Gothic 1, Gothic 2 + datadisk - Seznam truhel
pokračování:

Když se vydáte po kamenném mostě, tak dojdete do jeskyně, kterou pokračujte dále až dojdete do její větší části hemžící se převážně důlnímy červy – po pravé straně je u stěny truhla – LPPLP a vedle té truhly je vchod do menší jeskyně, kde jsou 2 truhly – pravá – PLPPLP a levá – LLPPPL
Před východem z té jeskyně je ještě po levé straně u náhrobku truhla – LPPLP
Když vyjdete ven z jeskyně, tak se dejte ještě dolů a po levé straně najdete vchod do jeskyně a vedle ní u stěny skály truhlu s křížkem (ukrytý poklad) – PLLP
V bažinách – na mapě úplně vpravo se v jeskyni ukrývá Juan a je tam truhla – LL
Když se vydáte od Sancha po molu doprava, dojdete k ruinám s 2 bandity – v jedné ruině je truhla – LLPP
Pod chrámem v bažinách se dá na jedné skále vylézt po 2 žebřících – nahoře je truhla – PPLPPL
Uvnitř tábora banditů v bažinách – před Senyanem je naproti němu pár beden a za sloupem je schovaná truhla – PLPP
U Snafa v hospodě jsou za jeho zády dveře a za nimi jsou 2 truhly – levá – PPLPPP a pravá – LLLPPLLP
Za Fiskem v domě vedle postele je truhla – LPPLPLLPL a když projdete tento dům skrz až ven – otočte se hned vpravo a mezi domem a skálou je schovaná truhla – LLLLPL
Vedle domu, kde žije Huno je schovaná truhla – PPPPPP
Až se dostanete přes Thoruse, tak přímo naproti je něco jako vězení z bambusu – jsou tam 3 truhly a 1 je zamčená – PPPPPP
V dolu vedle Scattyho je truhla – PLPPLLPL
V dolech, kde stojí Garaz – vedle ohně je truhla – LPPLP
Chrám Adanose – v části, kde je past s padací podlahou – za ní v místnosti jsou 3 dveře (prostřední se otevřou sami) – dveře vlevo a vpravo musíte otevřít sami zmáčknutím tlačítka na nich – za levými dveřmi je chodba a truhla – PLLPPLL
Před hrobkou ducha Quarhodrona je malá zřícenina (vedle trola) – je tam truhla – PPLL
Vedle vstupu do Quarhodronovi hrobky je truhla – LPPLP
Kus od pustevníka v údolí je jeskyně a v ní jsou 2 kostry se svatyní – je tam i truhla – LLPPLP
Ruina u mostu, kde jsou skřeti (kus od poustevníka) – je tam truhla – LP
Cestou do chrámu, který je úplně dole na jihu (ten nejdále) – před ním u zřicenin, které hlídají goblini je truhla – LPLPLLL
Také před chrámem je tajná cesta podél skály, která vede do jeskyně s gobliny – uvnitř je truhla – LLLPPP
V chrámu jsou pak 3 truhly (2 zamčené) – levá – LP a úplně vpravo – PL
Vedle chrámu uvidíte za zbořeným mostem ruiny – je tam magický luk a truhly – jen 1 je zamčená – PPLPPPLL

Hornické údolí
Hned na začátku v hornickém údolí – nechoďte po cestě, ale vyskákejte na skálu po levici – je tam truhla u stromu – PLP
Starý tábor – když se dostanete vnitřkem jedné z budov (to je ta, kde spí vojáci) na dřevěnou podestu, která je nad věznicí s Gornem tak najdete truhlu – PLLLPL
U Miltena nahoře nad ním je truhla – LPLP
V uličce mezi dvěma budovami (mezi budovou s Miltenem a druhou,kde sídlí Garond) je truhla – LP
V budově, kde je Garond - v horním patře vlevo u knihovny je truhla – PLLPL
Pak na chodbě jak tam stojí strážný je za ním v místnosti truhla – PPLPLPL
A hned dveře vedle – truhla – PLLPPPL a ještě na konci chodby je sklad a truhla – LPLPPP
Na chodbě jsou poslední dveře a uvnitř 2 truhly – 1 je hned vpravo ve vstupu – PLLLLLL
2 na konci místnosti – PPPPPP
V místnosti s Garondem je truhla – PLLLLP
Od hradu se dejte po beranidle rovně a trochu doprava – u řeky je na zemi truhla – LLPP
Seběhněte dolů od šamana Hosh Paka na cestu a dojděte ke skřetům, kde je po pravé straně u nich jeskyně s mrtvým Olavem a truhlou – LLPP
Dřevěná ohrada, kterou stráží skřeti (za ní je po levé straně Diego jak chrání rudu) – u ní je truhla – LPPLL
Jak Diego hlídá rudu – kus od něj je na kopci věžička a u ní je truhla – LPPLP
Místo, kde jste v prvním díle šli s Miltenem po nemrtvém v kryptě – vedle knihovničky je truhla – LP
U lovců Engroma a Talbina jsou 2 truhly – levá – PPLPL a pravá – LPPL
U Kerva a Gepperta v jeskyni je truhla – LP
Vedle nich je za vodopádem tajná jeskyně s truhlou – PLLP
Ve Starém dole uvnitř je v levé chodbě na konci truhla – PLLL
Chatrč, kde kdysi sídlil lovec Cavalorn je truhla – LPP
Místo, kde paladin Marcus střeží magickou rudu je za dveřmi truhla – LP
Směrem od Marcuse se nachází zřícená věž (jakási rozhledna) a uvnitř je truhla – PLL
Těžařská oblast, kde je Fajeth – je tam jediná zamčená truhla – PLLPLP
Důl kus od Fajetha (uvnitř jsou všichni mrtví – je to kus od Xardasovi věže) – je tam truhla – PP
Xardasova věž (obývaná démony) – dole pod schody je truhla – PLLP
Xardasova zřícená věž ve vodě – LLPPLLP
Směrem ke kamenné tvrzi s drakem – místo toho aby jste šli rovně přes most, tak se dejte doprava směrem k ještěranům – po levé straně je jeskyně s dveřmi do místnosti s truhlou – LPLP
Kamenná tvrz s drakem – jděte do místnosti, kde jsou harpyje – na stěně je páka, která odsune knihovnu s tajnou místností a 2 truhlami (jen 1 je zamčená) – LPPLPLLP
Když půjdete vzhůru k drakovi - tak najdete hned po cestě truhlu před vchodem – LPPLP
Teď jděte dovnitř a dejte se doleva až do místnosti s golemem – v rohu je truhla – LPL
U vstupu do bývalého Nového tábora – otočte se a jděte zpět až k jezeru – po pravé straně je jeskyně plná banditů – uvnitř je truhla – LP
U ledového draka – na střeše bývalé hospody je truhla – PLPPLP

Síně Irdorathu
U třech dveřích v jeskyni (v jednich je zavřený Pedro) – krajní dveře – jsou tam 3 truhly a jen jedna je zamčená – LPPLLP
V jeskyni plné ještěranů a dračích vajec – běžte až dozadu a po pravé straně narazíte na 3 truhly – nejblíže vám – LPPLPL, jakoby prostřdní truhla – PLLPPLL a ta nejdále od nich – LPLPL
A naproti těmto 3 truhlám jsou další 3 truhly a jen 1 je zamčená – LPPLP
Před tím předposledním drakem je přímo u něj truhla – LLPPPL
Až přejdete přes most za tímto drakem, tak se vydejte ke kostlivcům a až úplně vzadu je schovaná truhla – PLLPPLL
Dvořka8
Nováček
 
Příspěvky: 6
Registrován: úte 19. srp 2014 10:29:00

Příspěvekod Dvořka8 » stř 20. srp 2014 19:12:43 » Re: Gothic 1, Gothic 2 + datadisk - Seznam truhel
Risen – seznam truhel

Tábor v bažinách:

Lorenzo – LPLLPP
Oscar – PPLL
Rachel – LLPP
Rhobart – PPLL
V jeskyni kde sídlí přímo Don je vedle hromady zlata jeho pokoj, který hlídá strážný – za strážným je hned truhla – LPPPLL , další 2 truhly jsou u Donovo postele: první truhla – LPLLPP, druhá truhla - LLLLPPPP

Přístavní město:
Hned za zadní bránou, když vejdete do města – po pravé straně jsou dveře – PPLPLL
Costa – LLPP
Joshova hospůdka – LLPP
Josh – Schody vedoucí vedle jeho hospody do horního patra – dveře – PLLPLLPP a truhla uvnitř – PLLP
Cid – PPLL
Nelson – PPLL
Pokladnice na konci chodníku proti lodi inkvizice. Sedí tam většinou lodní důstojník – LPLPLLPP
Ukkos – vlevo je skladiště – pokladnice – LLPP a na konci místnosti jsou dveře a za nimi další pokladnice – LPPL
Naproti sedícímu Ukkosovi je místnost – LLPP
Duramova truhla – LLPLPP
Vedle Durama jsou zamčené dveře – LLPPLLPP
Za Carascem mezi sudy – LPLP
Na podestě vedle Romanovi truhly vlevo – LLPP
Baxter – PLLLPP
Dargel – PPLL
Dveře vlevo od Leonardova obchodu – PLPLLP a za dveřmi je námořnická truhla – PLPL a hned vpravo je taky truhla – PPLL a po schodech dolů ještě dveře – PLLPLP
Leonardova pokladnice vedle něj – PLPLLP
Leonardova truhla ve 2. patře – PLPL
Alvarovo dveře vedoucí do sklepa – PLLP a za nimi je truhla – PLPLLP
Alvarova truhla vedle něj – LLLPPP
Když se vydáte podchodem vpravo od hlavní brány, tak na konci je vedle skříně truhla – PPLL
Donova tajná pokladnice ve vile – LPPL
Donova vila 2. patro – PPPLLL
Donova vila 2. patro – PLLPPPLL
Hlavní sídlo, kde se nachází Carlos – je tam pokoj pro jeho vojáky a 3 truhly – 2. truhla – LPPL a 3. truhla – LLPP
Místnost, která pokračuje dál směrem od Scordy – na konci je truhla – PLLP
Modlitebna s posvátným ohněm - pokladnice – LPLPPLLP
U Carlose – když se jde k němu po schodech nahoru – je tam zbrojnice – truhla - LPLP

Klášter:
Za Pallasem je truhla – PLPL
U Taylora je truhla- LPPL
Karlsen (kovář) – PPLL
Ulička kde je Caspar – poslední pokoj – PLPL
Ulička ve které se nachází na konci knihovna – vchod na začátku uličky po levé straně – PLLPLP a hned vedle je další místnost, kde jsou 2 truhly – 1 truhla – LLPP a 2 truhla – LPLLPP
Ulička ve které se nachází na konci knihovna – vchod na začátku uličky po pravé straně – 3 námořnické truhly – prostřední truhla – PPLL a 3 truhla – PPLL a hned vedle je další vchod s 2 truhlami – obě mají – PPLL
Pokladnice v knihovně – LPLPLP
Tajná místnost za knihovnou – po schodech dolů jsou dveře – PPLL – za nimi je místnost s krystalem a spínačem na zdi – po aktivaci se objeví tajný vchod s truhlou – LPPL a pokladnicí – PLPL
Místnost s koulí na telekinezi – PLPL
Místnost s koulí na levitaci – LPPL
Místnost s koulí na otevírání zámků – PLLPLP
Tajná místnůstka s kostlivcem – PPPLLL
Mendozův pokoj – LLLLPPPP
Ulička kde je Vitus – Na konci uličky je pokoj – truhla – LLPP
U Dalmana dveře – LLPP

Svět:
Farma, kde sídlí Tristan. Víceméně začátek hry. Uvnitř jeho domu je truhla – PLPL
Vedle Tristanovi farmy, když se vydáte do svahu vedle jezírka – dojdete k jeskyni s vlky a ostnokrysami a uvnitř najdete pokladnici – LLPP
Cestou do přístavu směrem k hlavní bráně uvidíte most – před ním je pár můr a za ním gnómové. Až dojdete na konec cesty plné gnómů najdete jejich jeskyni po pravé straně a truhlu u kotle – PLPLLP. Jeskyně má 2 východ – projděte jím a hned vpravo je ve křoví další truhla – LPPL
Vedle Donova tábora leží malý chrám s 11 členy bílých rób. Fincher vám dá úkol je zabít. Ve stanu je truhla – PPLL a v tom chrámu je taky truhla – PPLL
Hřbitov po cestě k močálům (úkol s patty) – prostá truhla – PLPL
Nad Donovo táborem vlevo jděte do lesa, kde je výskyt vlků a u posedu najdete truhlu – LPPL a hned o kus za ní je na sudu lektvar obratnosti a vedle je pokladnice – PLLLPP
Nad Donovo táborem postupujte směrem ke zlobrům a po levé straně je jejich jeskyně s pokladnicí – PLPLLP
Vlevo před zadní bránou do přístavního města jsou ostnokrysy a pokladnice – LPPL
U zadní brány do přístavu jsou vidět nahoře na obzoru ruiny s kostlivci – pod nimi je popelavá bestie a pokladnice – LLPPLLPP
Dolů okolo zadní brány do přístavu – než se vydáte na ostrůvek, kde je škorpion je na pláži po pravé straně námořnická truhla – LPPL
Malý ostrůvek se škorpionem – hned u ostnokrys truhla – PPLL
Uvnitř ostrůvku jak jsou 2 kostry – pokladnice – LLLLPPPP
Severinova farma pod klášterem – v jedné budově je pokladnice – LLPP
Pod klášterem jsou gnómové zlodějové a mají truhlu u ohniště – LPLP
Vedle kláštera je jezero a naproti němu je stan s truhlou – PPLL
Pobřeží jak tam zachraňujete Patty – u první zříceniny je podchod (jakoby sklepení vedoucí dolů) – je tam nemrtvý lord a pokladnice – PLPPLL a pak v jedné místnůstce truhla vedle skříně – PPLL
Před molem je za křovím skrýš s gnómy a truhla – LLPP
Od této zříceniny pořád jděte rovně přes molo (vedle je malý vodopád) a za dřevěnou brankou jsou kostlivci u pochodně – truhla – LPLP
U druhé zříceniny po cestě dále – nemrtvý lord a nahoře na věži je pokladnice – PLLPLPLP
Tam kde čeká kapitán Romanov a jeho parta – jděte po svahu dolů – u rozdvojky doleva až k vlkům – je tam pokladnice u sudů – LLPP
Zpátky k rozdvojce, ale teď doprava až na pláž a vpravo na konci je truhla – LLPLPP
Otočte se od truhly a jděte rovně až narazíte na supi – u křoví je truhla vedle 3 pytlů – LLPP
U Patty (jak jí zachraňujete) má přímo v místnosti truhlu – LPLPLP
Leonova chata – vedle od ní je jezero – odtamtud vede most vedoucí do svahu ke kostrám a jejich zřícenině (vedle jsou i gnómové s harampádím), kde je prostá truhla – LLPP a nahoře ve zřícenině je další truhla – PPLLPL
Ještě u toho jezera se nachází hromový ještěr a u něj se nachází u stromu 2 mrtvoly s truhlou – LLPP
Cestou dolů vedle jezera se nachází opuštěná chata, kde je okolo hodně gnómů – v dáli uvidíte další zříceninu s kostrami – tam se dostanete přes most – u vchodu je truhla – LLPP
Pod Chatrčí s gnómy teče řeka a vyskytují se tam můry a vlci. U vlků je mezi křovisky schovaná truhla – LPPL
U východního chrámu kde jsou bažiny je malý břeh. Poznáte to podle ohniště a vedle sudů je truhla – PPPPLLLL a ještě je tam jeden ostrůvek na kterém jsou ostnokrysy a vedle sudů najdete taky truhlu – PLLPLP
U Tristanovi farmy dostanete úkol na zabití hladových vlků v jeskyni – projděte ji a 2 východem jděte pořád rovně až na konec, zabočte vlevo a dolů po svahu a po levici je skupina vlků a truhla – LLPP a vpravo se nachází ještě jeskyně s ghůlama a další truhlou – PLLPLLPP
Vedle Leonovo chatrče je jezírko – je tam jeskyně a hned uvnitř je truhla – PLLP, v této jeskyni postupujte dále až po svahu ke ghůlům, kde najdete další pokladnici vedle zlaté žíly – PLPPPLLL a naproti zlaté žíle je další tunel – jděte tam a pak přelítněte kouzlem naproti k truhle – PPLL
Vyjděte konečně ven z jeskyně a hned vpravo za východem je truhla – PPLL
Kus před mostem, který vede na Gyrgerův poloostrov je vpravo u sudů truhla – LLPP
Jasmina chatrč – truhla – PPLL
Za Eldrikovou chatrčí je ve vydlabané skále po pravé straně truhla – LLPP
Vedle Eldrikovo chatrče je svah vedoucí nahoru k říčce (po cestě je popelavá bestie) – u řeky vedle kamenů a začátku vodopádu je truhla – LLLPPP
Postupujte dále nahoru po svahu až ke 2 zlobrům – pokladnice – LLPPLP
Cestou k východnímu chrámu najdete na cestě truhlu – v místě, kde můžete jít do bažin nebo do chrámu - PLPL
Gyrgerův poloostrov (za dlouhým mostem) – hned za mostem jděte vlevo po skalních schodech k popelavé bestii – pokladnice – LPLLPLPP
Dvořka8
Nováček
 
Příspěvky: 6
Registrován: úte 19. srp 2014 10:29:00

Příspěvekod Dvořka8 » stř 20. srp 2014 19:13:23 » Re: Gothic 1, Gothic 2 + datadisk - Seznam truhel
pokračování:

Pak zpátky na cestu a až dojdete k odbočce vedoucí doprava – dojdete až k hromovému ještěrovi a u něj je truhla – PLLP, postupujte od něj dál a dojdete k ohništi s gnómy a zlobrem – je tam truhla – PPLL
Gnómí ruiny – venku je truhla – LPPPLL
Gnómí ruiny – Jděte po schodech dolů (úkol s Patrosconem) – hned v chodbě je první truhla – PPLL, postupujte pořád dolů, kde je nemrtví lord – jsou tam celkem 2 truhly: první pokladnice – LPLLPLPP, druhá truhla – LLPP
V Gyrgerově doupěti je jedno táhlo, které otevře zeď a za ní je pokladnice – PLPLPPLL
Pod dlouhými schody dolů vpravo je taky táhlo a za zdí je truhla – LLPP
Hned u Gyrgera je také táhlo na sloupu – za první zdí jsou hned 2 truhly: první je pokladnice – LLLLPPPP, druhá truhla – PPLL a za druhou zdí je jen 1 pokladnice – LLLPLPPP
Až se půjdete vydat hledat kusy brnění z chrámů a až se vydáte do chrámu za vodopádem směrem k pobřeží potkáte během cesty u ohniště ještěří truhlu, která tam nebyla – LLPLPLPP
U mola u vodopádu je další ještěří truhla, která tam předtím nebyla – LPPPLL

Chrámy:
Východní chrám – jak se propadnete k Dirkovi skrz podlahu – jděte až ke ghůlovi – truhla – PLPL
Chrám, kde máte zachránit Eldrica – jděte dovnitř a najděte roztrojku – jděte vpravo, kde je zamčená jen jedna truhla – PPLL
Jděte vlevo až na konec chodby – propližte se skrz škvíru a dostanete se do domu ještěrana – truhla – LPLLPP (nebo na rotrojce hned rovně a je to ten dům po levici)
Za zdí, kde vězní Eldrica – truhla - PLPL
Chrám v sopečné pevnosti – u Brenta se vydejte po svahu dolů až k ještěrčím chatrčím – za branou hned po pravici je chatrč – truhla naproti skříni – LLPPLPLP, na horní plošině je chatrč vedle chatrče s knězem – truhla – PPLL, dole u ohniště je chatrč – truhla vedle skříně – LPPPLLLP
Chrám za vodopádem – za bariérou - u pohyblivého kamenného kvádru, který vás hned rozdrtí je vlevo mříž, jenž si otevřete pákou a střelte naproti do spínače – všimněte si truhly – k té až později – dostaňte se do velké haly (brontoci, ještěrani) – za křehkou stěnou je spínač – pomocí něj si otevřete nejdříve vchod po pravé straně – jděte do místnosti, kde se musíte proměnit v nautiluse – po proplazení jste v místnosti, kde je truhla – LLPPLP, pak zpátky do haly a otevřete si spínačem vchod vzadu vedle válce s mapou – za dveřmi proleťte nad špičáky a vlevo je truhla – LLPLLPPP, pak znovu do haly a otevřete si spínačem už poslední dveře – jděte až k mostu a hned vpravo je kamenný kvádr – ten přeskočte a jste u mříže, kterou si otevřete střelením spínače na skále opodál – za mříží je truhla – LPLLPP
Až se vám povedou otevřít hlavní vrata pomocí 3 navijáků – jděte za ně a probourejte se skrz zeď na konci vlevo a dojděte až ke 2 ještěrkám – vedle trůnu je truhla – PLPLPLLP
Pak naproti trůnu jděte po schodech dolů (pozor díra ve schodech) – jděte do místnosti s popelavou bestií – v rohu je pokladnice – PLPPPLLL a když ještě půjdete po schodech dolů najdete tu truhlu (o které jsem psal na začátku tohoto chrámu) – LLPLPLPP
Chrám na pláních (pod klášterem) – až se dostanete k modré bariéře, tak tam nechoďte a jděte k popelavé bestii – vyskákejte nahoru až k červené bariéře – po levé straně před ní se dá vyskákat ještě výš až do chodby, kde je páka, která otevře zeď a za ní jsou 2 truhly: první truhla – LLLPLPPP, druhá truhla – LLLPPP
Vchod do jeskyně - nad Donovo táborem u jeskyně zlobrů (je tam hodně lávy) – přelítněte rozpadlý most a jděte pořád rovně až ke 4 škorpionům – pokladnice – PPLPPLLL
Otočte se a jděte k popelavé bestii – naproti vám je vchod do dalšího chrámu – zaleťte dolů k bariéře – hned za bariérou je truhla – LPPL
Pak za jednou zdí, kterou probouráte jsou 2 škorpioni a 2 popelavé bestie s truhlou – PPLPLPLL
Až budete mít obě bysty – položte je na oltáře – za zdí je přilba pána titánů – vyskákejte v místnosti nahoru a přelétněte ke zdi, kterou probouráte – za ní je truhla – LLPLPPLP
Vedle truhly je další probouratekná zeď – za ní je truhla – LLPP, pak pokračujte pořád rovně k místu, kde na zdi je páka – ta otevře zeď a jsme zase zpátky v jeskyni s lávou.
Pokračujte v cestě k dalšímu chrámu podle mapy – po cestě potkáte na zemi truhlu – LLPP (je poblíž další bariéře).

KONEC
Dvořka8
Nováček
 
Příspěvky: 6
Registrován: úte 19. srp 2014 10:29:00


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé

cron