Menu

[10] Nadmoří - diskuze

Moderátor: Pivl

Zde jsou soutěže, které čekají na schválení a uvedení do provozu.
Pravidla fóra
  • Do této sekce je možné zakládat nová témata s návrhy na nové hry. Není zde možnost diskutovat.
  • Hra bude zařazena do fronty a posuzována moderátory offtopicu a soutěží. Pokud projde jejich výběrem a pokud bude ve hrách volné místo, bude autor hry kontaktován, jestli ještě stojí o její zahájení a pokud ano, bude přesunuta do sekce se hry a bude zahájena. V případě, že autor nebude již chtít soutěž pořádat, bude topic smazán.
  • Moderátoři starající se o výběr her budou mít absolutní pravomoce udělat jakékoliv rozhodnutí a pokud některý návrh na hru zamítnou, jako špatný, smažou jej a nebudou dále o tom diskutovat.
  • Pokud bude soutěž zahájena, budou se na ní vztahovat veškerá pravidla o soutěžích, která jsou napsána v dané sekci. V případě, že některý z uživatelů poruší tato pravidla při provozování své soutěže, bude založení a zahájení soutěže další automaticky zamítnuto.
  • Důvodem pro toto posuzování je potřeba udělat v hrách přehled a vytáhnout pokud možno ty lepší a neumožnit vznik horších.
  • Proti smazání návrhu na hru, nebo zrušení již existující soutěže není odvolání.
Příspěvekod dragonranger » stř 08. črc 2015 14:50:28 » [10] Nadmoří - diskuze
Hratelné státy
Jinak takto se vaše státy samozřejmě nejmenují, jména jim vymyslíte vy. Stejně jako si můžete pro svůj ostrov vymyslet různé tradice a svátky, charakteristiku vašeho vládce, podobu ostrovních měst, významné osobnosti atd. Pro vaší tvůrčí svobodu vše. :) Jinak zde máte pro lepší orientaci politickou mapu.

Ostrov Morley
Hl. město: Alba
Počet obyvatel: 600 000
Popis: Nacházeje se východně od Gristolu, věčně skryt pod temnými mračny, nehostinný ostrov Morley je domov zoceleného, ale především převelice, opravdu převelice patriotického a tvořivého lidu s dlouhou tradicí básníků, spisovatelů, umělců a filozofů, jež lze najít napříč všemi společenskými vrstvami.
Morleyané též nejsou tak svázáni zákony jako Gristolané a i v otázce magie a náboženství by se dali označit za vskutku umírněné. Vždyť doteď mnozí z nich ve svátcích praktikují různá domácí věštění a vesnický lid i nadále naslouchá radám potulných vědem a čarodějníků.
Co se hospodářství týče tak minimálně díky dvěma produktům je Morley známý po všech z Ostrovů a to je jeho dřevo a věhlasná whisky. Na rozdíl od většiny ostatních ostrovů, které jsou již téměř skoro celé holé, Morley má i nadále obrovské zásoby dřeva a bez něj přece topit, stavět domy a budovat lodě nelze. Nicméně na ostrově se nenachází téměř žádné nerosty a farmařit zde jde jen ztuha.
Náboženské smýšlení obyvatelstva
Uctívání Cizince – 20%
Opatské učení – 80%
Další města:
Arran, Caulkenny, Wynnedown a Fraeport.
Výhody:
Velká podpora panovníka napříč jeho lidem.
Hutná zásoba dřeva.
Nevýhody:
Skoro totální absence nerostů na ostrově.
Nehostinnost ostrova.


Ostrov Serkonos
Hl. město: Karnaca
Počet obyvatel: 500 000
Popis: Přezdívaný též Perla Jihu a mezi obyvateli ostatních ostrovů dobře známý pro svou vynikající kuchyni, nekonečné pláže, doutníky, teplé, tropické podnebí, tradiční tance a oděvy, přičemž ty dvě poslední věci jsou kopírovány po všech panovnických dvorech na Ostrovech. (Zajm.: Říká se, že pouhý měsíc strávený na Serkonosu dokáže vyléčit všechny neduhy.)
Třebaže zažitý stereotyp popisuje Serkonosany jako "nic víc než děvky a obchodníky" ve skutečnosti se jedná o velmi nábožensky založený a cnostně národ a po Gristolu je Serkonos druhá největší bašta Opatského učení.
Města se na ostrově nachází celkem čtyři, počítáme-li i to hlavní, přičemž Karnaca je po všech Ostrovech známá pro svou speciální, elitní policii takzvanou Velkostráž a služba v ní je snem každého serkonosijského chlapce.
Jinak, ekonomika tohoto ostrova by se dala shrnout zhruba takto: Serkonos je velmi úrodný, bohatý na lesy (třebaže ne v takové míře jako Morley) a v oblasti hornatiny ve středu ostrova by se mohlo nacházet něco nerostů, ale je tu jiný, daleko větší problém, jež pochází z přidružených ostrovů na východě. Po generace v tamním archipelagu ukrytí a nutno říci dobře vyzbrojení piráti přepadávali mezi Ostrovy plující obchodní lodě a osamělé vesnice na serkonosijském a gristolském pobřeží.
Náboženské smýšlení obyvatelstva
Uctívání Cizince – 10%
Opatské učení – 90%
Další města:
Cullero, Bastillian a Saggunto.
Výhody:
Od začátku má hráč k dispozici 100 příslušníků Velkostráže. (Speciální těžká jednotka - morion, kyrys, charakteristická bílá uniforma, halapartna, pistole, šavle.)
Jedinečné zemědělské plodiny.
Velký obchodní potenciál.
Nevýhody:
Piráti.
Menší zajímavost na závěr: Hlavní protagonista hry Dishonored, Corvo Attano pocházel ze Serkonosu.


Ostrov Gristol
Známý pro své zvlněné zelené kopce a blyštivá jezera, Gristol je největší z Ostrovů a svůj domov má na něm polovina obyvatel známého světa. Vinou špatné vlády jeho minulých pánů a hrabivosti šlechty se však rozpadl na dva samostatné státy a to původní /"Gristolský stát č.1."/ a /"Gristolský stát č.2." /, jež se od něj odpojil(o). Jedná se též o hlavní baštu Opatského učení.

Gristolský stát č. 1.
Hl. město: Dunwall
Populace: 800.000
Popis: Tento stát je přímo ukázkovým příkladem toho, co se může stát, když vládce nějaké země naprosto kašle na povinnosti místo toho se věnuje pouze svým zálibám. Ostrov Gristol takovýchto panovníků měl hned několik v řadě a právě jejich vinou, je nyní ostrov rozdělený mezi dva státy a ekonomika této země v úpadku.
Nyní, ale nastává nový věk a na trůn usedá nový vládce, jež může vše změnit a sjednotit ostrov nebo i celé Souostroví pod svou standartou. Však na to má také potřebné zázemí. Vedle úrodné země a lesů bohatých na zvěř, se v ním ovládaných horách nachází též velké zásoby nerostů, a třebaže tento stát utrpěl citelnou ztrátu i nadále se může pyšnit největších počtem obyvatel ve známém světě a jeho námořníci rozhodně patří mezi přeborníky ve svém řemesle.
Nicméně jak již bylo zmíněno výše, i tento stát stejně jako Serkonos trpí stále častějšími nájezdy pirátů.
Náboženské smýšlení obyvatelstva
Uctívání Cizince – 18%
Opatské učení – 82%
Další města:
Whitecliff, Potterstead, Poolwick (jakožto jedno z mála na Ostrovech není přístavem) a Driscol.
Výhody:
Od začátku máš k dispozici 2 fregaty a jednu galeonu.
Dostatek všech surovin.
Nevýhody:
Špatné vztahy se svým sousedem.
Piráti.


Gristolský stát č. 2. (Rinceoir)
Hl. město: Redmoor
Počet obyvatel: 500 000
Popis: Volnost, prosperita a bratrství. Z plamenů revoluce povstala kdysi vcelku nevýznamná a zanedbaná oblast mezi městy Redmoor, Baleton a Old Lamprow jakožto nezávislý a prosperující stát se kterým je ve světové politice nutno počítat. Především díky svým hutným zásobám nerostů, neuvěřitelné odvaze svých vojáků a hojnosti dalších zdrojů si byla tato země schopná získat svůj status od všech Ostrovních států.
Zdejší panovník musí být silný, aby zvládl odrazit případné útoky ze strany svého souseda, který se stále nemůže smířit se svou porážkou a následným rozdělením ostrova.
Náboženské smýšlení obyvatelstva
Uctívání Cizince – 14%
Opatské učení – 86%
Další města:
Old Lamprow (jakožto jedno z mála na Ostrovech není přístavem) a Baleton.
Výhody:
Všechny tvé pozemní jednotky jsou o 10 zlatých levnější (střední je o 20).
Zemědělský potenciál a dostatek dřeva a nerostných surovin.
Nevýhody:
Špatné vztahy se svým sousedem.
Malý počet měst.


Ostrov Tyvie (Reinmar)
Hl. město: Caltan
Počet obyvatel: 450.000
Popis: Položena nejseverněji ze všech Ostrovů, Tyvie je dominovaná pásy hor, vyrůstajících zpoza ledových plání, s vrcholky, jež se ztrácí daleko v oblacích. A přestože zdejší životní podmínky jsou velmi kruté a žije zde nejméně obyvatel, nachází se zde kupodivu více měst než na jakémkoli jiném ostrově.
Samotní Tyvijci jsou tvrdý národ, stejně jako je země odkud pochází. Jsou hrdí na svou historii a tradice a navzdory nepříznivým přírodním podmínkám je jejich kultura velmi komplexní a složitá. Podobně jako Morleyané jsou též i oni spíše umírnění v otázce náboženství a tyvijská města na dalekém, věčně zasněženém severu ostrova by se daly dokonce považovat za jakási přetrvávající střediska "heretiků, čarodějnic a uctívačů Cizince".
Hospodářství tohoto ostrova je do velké míry ovlivněno jeho drsným klimatem, a třebaže v klimaticky mírnějších, nížinatých oblastech kolem měst Alexinu, Dabokvy a Caltanu je jakási "základní" zemědělská činnost do jisté míry i možná, ani zdaleka to nestačí na uživení celé populace a tak je ostrov z velké části závislý na dovozů potravin, ale i dřeva, neboť nepočetné lesy na nejzazším jihu Tyvie byly již před dlouhou dobou do jednoho vykáceny. Nicméně Tyvie má obchodníkům hodně co nabídnout jakožto protiváhu. Kromě velrybího masa, ostatních komodit z ulovených zvířat a věhlasné vodky, též zlato a ostatní nerosty. Těch má na rozdíl od ostatních ostrovů pod povrchem opravdu velké, snad nevyčerpatelné zásoby.
Náboženské smýšlení obyvatelstva
Uctívání Cizince – 25%
Opatské učení – 75%
Další města
Dabokva, Alexin, Pradym (jakožto jedno z mála na Ostrovech není přístavem), Meya, Yaro, Samara a Tamarak.
Výhody:
Hráč hrající za Tyvii má od začátku k dispozici 200 Streltsů - Speciální střelecká jednotka (berdycha, beranice, arkebuza, šavle, kožešinový kabátec, osníř)
Velké zásoby všemožných nerostů.
Nevýhody:
Velká závislost na dovozu.
Velmi drsné klima.
Menší zajímavost na závěr: Jedna z velmi důležitých postav ve hře Dishonored, vědec Anton Sokolov, pocházel právě z Tyvie.


Nehratelné země a frakce

Opatství a jeho řády – Jakožto dominantní víra na Ostrovech, Opatství Povšechných má velký vliv na vaše obyvatelstvo napříč všemi společenskými vrstvami.

Piráti – Postrach všech kupců na jih od Tyvie, nicméně pokud jim nabídnete dostatek zlata, mohou se též stát věru užitečným nástrojem, anebo vás též mohou při první příležitosti podle zradit.

Nezávislé ostrovy – Kromě čtveřice hlavních tvoří Souostroví i několik menších ostrůvků, jež nepodléhají pod žádnou z velmocí. Jejich osud je čistě na vás.

Přihláška
Stát, kterému chci vládnout:
Erb:
Jméno vládce:
Věk:
Krátký životopis:
Rodina, významné osobnosti a přátelé:
Všelijaké doplňující informace ohledně vašeho státu:

Ceník


Pozemní armáda

Střední jednotka (100 zlatých):
Střelecká jednotka (120 zlatých):
Těžká jednotka (200 zlatých):
Jezdecká jednotka (240 zlatých):
Lehká artilerie (15 000 zl, obsluha 4 muži, max. 400)
Těžká artilerie (30 000 zl, obsluha 6 mužů, max. 50)
Speciální jednotka (3 000 zlatých, max. 150. Nesmí mít žádné magické schopnosti.)
(2 volitelné. Na jejich případném početním omezení, nebo ceně, pokud nebude odpovídat schopnostem, se můžeme dohodnout přes SZ. )

Loďstvo

Transportní loď (5 000 zlatých, uveze 1000 vojáků)
Fregata (30 000 zlatých, uveze 30 vojáků)
Galeona (200 000 zlatých, uveze 250 vojáků)
Vlajková loď (300 000 zlatých, uveze 270 vojáků, max. 3)
(2 volitelné)
Naposledy upravil dragonranger dne čtv 23. črc 2015 13:27:10, celkově upraveno 5
Uživatelský avatar
dragonranger
Uživatel
 
Příspěvky: 511
Registrován: pát 14. říj 2011 14:17:16

Příspěvekod dragonranger » pon 13. črc 2015 8:59:04 » Re: [10] Nadmoří - diskuze
Třebaže začneme hrát až poté, co se dohrají Myrthanské války, klidně už teď sem můžete dávat vámi vypracované přihlášky, pokud máte. :wink:
Uživatelský avatar
dragonranger
Uživatel
 
Příspěvky: 511
Registrován: pát 14. říj 2011 14:17:16

Příspěvekod Rinceoir » pon 13. črc 2015 10:01:46 » Re: [10] Nadmoří - diskuze
Stát, kterému chci vládnout: Redmoorské vévodství
Obrázek

Jméno vládce: vévoda Ernst Reling z Redmooru
Věk: 26
Krátký životopis: Ernst se narodil do rodiny významného maršála Hanse Relinga. Jakožto syn pravého vojáka prodělal tvrdá výcvik v armádě, kde se naučil boji, disciplíně, strategii a hlavně se vžil mezi ostatní obyčejné vojáky. V té době se u něj našel neobvyklý talent pro šerm, kdy používal svůj až geniální styl. Díky této přednosti se rychle prošermoval do zvláštních jednotek Gristolu, kde prodělával další výcvik. V té době již panovali nepokoje na území Redmoorského vévodství, kde obyčejní občané protestovali proti poměrům, které v Gristolu panovali. Když začala válka s Gristolem (kterou vedl maršál Reling), měl Ernst tu smůlu, že stál na straně svého soka. To se ale obrátilo, když dostal za úkol zlikvidovat maršála Relinga-svého otce. Společně s dalším přítelem Didierem vnikl do Relingova tábora. Zde však atentát neuskutečnili, ale zběhli. Maršál pak díky informacím, které od syna a Didiera dostal, dokázal hravě porazit přicházející gristolské armády. V jedné bitvě ovšem zaplatil životem. Ernst nestačil ani truchlit, když dosedl na otcovo místo a stal se vévodou již svobodného Redmooru, který pro něj otec připravil. Ernst rychle dokázal postavit na nohy válkou zbídačený lid a připravil se na další kroky.
Rodina, významné osobnosti a přátelé:
Matka - nezvěstná. Ernst ji nikdy nepoznal, ani neví, jestli žije. A pokud ano, nejspíše se nemá k tomu, aby ho poznala.
Anne Reling - Ernstova sestra, zapálená věřící v Opatství každého. Nemá ráda Didiera.
Otto Reling - Ernstův strýc z otcovy strany. Se svým bratrem měl společného málo a skončil jako významný obchodník v Baletonu.
Lucy Reling - Ottova manželka, teta Ernsta. Se svým manželem vychází a aby taky ne. Života vysoce postavené ženy si užívá a nehodlá ho ukončit.
Benjamin Reling - Ernstův bratranec, Ottův syn. Nyní pobývá na Serkonsosu, kde se učí obchodnickým znalostem. Ernst ho nikdy v životě neviděl.
Nikolaj Remizov - velice učený muž z Tyvie. Vystudoval universitu přírodních věd, přičemž se specialoval převážně na chemii a fyziku. Jako jeden z mála chvíli zkoumal i tajemnou Pandýsii, načež ji i navštívil. Býval dobrým přítelem Hanse Relinga, nyní slouží jako rádce Ernsta.
generál Gottfeld - již postarší muž, věrný svému vévodovi. Sloužil jako voják ještě dědovi Ernsta. Nyní je hlavním generálem redmoorských vojsk.
Didier - nejlepší přítel Ernsta, velitel speciálních redmoorských jednotek. Zlí jazykové tvrdí, že mu Cizinec propůjčil schopnosti. Nemusí se tak s Ernstovou sestrou Anne.
Všelijaké doplňující informace ohledně vašeho státu: Redmoorští kováři jsou známí tím, že dokáží vytvořit speciální kovovou slitinu, která je pevnější, lehčí a pružnější než ocel. Nicméně slitina je těžká na výrobu a jsou jí vybaveni jen šlechtici, speciální jednotky a nejlepší vojáci.

Ceník
Pozemní armáda
Střední jednotka (80 zlatých): Pikenýr
Společně s mušketýry tvoří hlavní složku vojsk. Bez nich by armáda Redmooru nebyla tím, čím je. Velice disciplinovaní, naučeni bojovat ve formacích. Každý prošel tvrdým výcvikem. Většinou zaujímají formaci falanga. Exceletní jednotka proti jakékoliv jízdě i pěchotě (nicméně na ně platí téměř to samé-píky a muškety). Odění jsou do kyrysů. Jako zbraně jim slouží píka-primární zbraň a jako sekundární kord či dýky.
Střelecká jednotka (110 zlatých): Mušketýr
Základní jednotka společně s pikenýry. Společně s nimi tvoří největší část vojsk. Též disciplinovaní, naučení bojovat ve formacích. Výborní střelci. Excelentní jednotka proti jakékoliv jízdě i pěchotě (platí na ně ovšem totožná nepřátelská jednotka, pak je to teprve vyrovnané). Odění jsou do lehkých prošívanic, k tomu nosívají hezké černé uniformy, s typickými pláštíky přes rameno. Na hlavách jim visí typické široké klobouky. Jako zbraň mají mušketu a kord.

Těžká jednotka (190 zlatých): Gardisté
Elitní vojáci. Nejlepší z armády. Slouží jako osobní stráž/garda významných důstojníků, či na vévodově dvoře. Jsou velice silní, neboť nosívají velice těžké zbraně. V bitvě chrání svého důstojníka, nicméně se účastní bitevní vřavy, kde podporují pikenýry a mušketýri. Se svými meči se totiž dokáží prosekat přes nepřátelské kopí (když dojde na přímý střet). Oděni bývají do kyrysů, nosívají pruhované uniformy (bílá-černá). Jako jejich primární zbraň jim slouží obrovské obouručné meče, u pasu často mají dýky a někteří i jednu pistol.

Jezdecká jednotka (230 zlatých): Husar
Lehká jezdecká jednotka, používaná hlavně na přepady a rychlé likvidování nepřátel. Výborní vojáci a jezdci. Dobře umí zacházet se šavlí. Jejich jméno částečně vychází z napodobenin křídel, které na zádech nosívají (nicméně husí peří je pravé). Typičtí jsou také pro svoje beranice, na kterých se blízká železná lebka se skříženými hnáty-znak husarů. Odění bývají do hezkých uniforem a kabátců hozených přes levé rameno. Jako zbraň jim slouží jezdecká šavle, karabina a dvě pistole.

Lehká artilerie (14 990 zl, obsluha 4 muži, max. 400): Děla
Klasická děla, vhodná jak do bojiště, tak na lodě. Obsluhují je vždy čtyři muži, kteří prodělali speciální výcvik k obsluze tohoto stroje. Dělo střílí především velké kovové koule a slouží především jako dobývací zbraň. Často jsou využívány jako podpora pěchoty, aby z dálky ničily nepřátelské linie.
Těžká artilerie (29 990 zl, obsluha 6 mužů, max. 50): Gigantická děla (zdě opět použijeme trochu steampunku :P )
Výkvět redmoorských válečných strojíren. Obrovská gigantická děla, střílející velké kovové projektily naplněné výbušninou. Muži obsluhující toto již o bubínky přišli, nebo se jedná o masochisty. Rána z tohoto děla je totiž obrovská. Využívá se především na ničení hradeb pevností (kdy je jedna rána schopná udělat obrovskou díru). Někdy se však využívá i na ničení nepřátelských linií, kdy dokáže roztrhrat třeba desítku mužů najednou. Nevýhodou je její mobilita, při které prostě musí stát na místě. Na přesun tohoto děla se navíc celá zbraň musí rozložit. Při stavbě tohoto děla je navíc důležité neapelovat na rychlost, příprava kanónu je tudíž zdlouhavá.
Speciální jednotka (2 990 zlatých, max. 150. Nesmí mít žádné magické schopnosti.): Černé kápě
Nejlepší z nejlepších. Prodělali speciální výcvik. Jsou schopni nepozorovaně proniknout do cizích sídel, mistrně ovládají akrobacii, jsou extrémně tiší. Jejich jméno vychází z jejich černých kápí, které v noci nosívají na svých akcích. Nejzručnější šermíři, výborní střelci. Využíváni jsou pro sabotáže, atentáty, menší přepady, špehování a infiltraci. Známí jsou také pro svoji chladnost. Jako zbraně jim slouží krátké šavle (někdy i dvě), dvě dýky, pistole a někdy i zvláštní výbušniny (kouřové granáty, atd.). Na některé atentáty si berou speciální pušky na odstřelování.

Vlastní jezdecká jednotka (210 zlatých): Dragoun
Lehká jednotka využívána na nenadálé přepady. Oděni bývají do lehkých černých uniforem. Nosívají speciálně upravené jezdecké kopí či mušketu a k tomu palaš (rovná šavle). Též mají na svých sedlech dvě pistole, někteří používají bodáky.

Vlastní speciální dobývací zbraň/jednotka (70 000 zlatých, max. 30) Golem
Tak tohle je extrém. Obrovští oceloví muži, schopní vydržet téměř cokoliv. Jak jim učenci vdechli život, to je stále záhadou. Používáni jsou však jako nástroj k zastrašení soupeře, někdy doprovází i vojsko, ale to spíše při ničení pevností, kdy svou silu ničí hradby, či různé barikády. V dobách míru hlídkují po městech.


Loďstvo
Transportní loď (5 000 zlatých, uveze 1000 vojáků)
Fregata (30 000 zlatých, uveze 30 vojáků)
Galeona (200 000 zlatých, uveze 250 vojáků)
Vlajková loď (300 000 zlatých, uveze 270 vojáků, max. 3)
Vlastní loď (100 000 zlatých): Draci
Draci jsou speciální lodě určené především pro záškodnickou akci. Jedná se o rychlé lodě operující především v noci. Používají se černé plachty, aby po nocích nemohl nikdo lodě spatřit. Loď chrlí tekutý oheň. V noci se loďstvo draků připlaví k nepřátelskému loďstvu a během chvíli mezi nimi nechá vypuknout požár. Draci jsou nicméně neschopní se nějak bránit v případě odhalení. Děla nejsou na těchto lodích používána, aby byla rychlejší a jinou zbraň než oheň loď prostě nemá.

Vlastní loď (40 000 zlatých, uveze 40 vojáků): Korzárské lehké lodě
Během válek bylo mnohokrát použito pirátů. Stačilo jednoduše smazat rejstřík kapitánům a jejich posádce, nabídnout jim místo v posádce a peníze za každou nepřátelskou obchodní loď. No a máte novou námořní jednotku. Korzárské lodě bývají rychlé a lehké s dostatkem místa. Využívány jsou především na přepady nepřátelských obchodních či transportních lodí. Korzáři (kteří dostali také patřičný výcvik) nasadí černé plachty až v bezprostřední blízkosti a začnou palbou z děl. Do překvapené a již trochu zničené lodě poté rychle naskočí lehkoodění bojovníci a pomocí šavlí a pistolí rychle přemohou posádku.
amatérský pisálek s profesionální leností
Uživatelský avatar
Rinceoir
Uživatel
 
Příspěvky: 514
Registrován: úte 14. srp 2012 22:03:45
Bydliště: Pod tvojí postelí

Příspěvekod dragonranger » pon 13. črc 2015 10:05:35 » Re: [10] Nadmoří - diskuze
Přijat :wink: , ale tu přihlášku už nechci ani vidět. :D
Uživatelský avatar
dragonranger
Uživatel
 
Příspěvky: 511
Registrován: pát 14. říj 2011 14:17:16

Příspěvekod Rinceoir » pon 13. črc 2015 10:43:45 » Re: [10] Nadmoří - diskuze
Chápu. Dokonce jsem to tam měl i připsané (že už ji nejspíše ani nechceš vidět), ale smazal jsem to no :D
amatérský pisálek s profesionální leností
Uživatelský avatar
Rinceoir
Uživatel
 
Příspěvky: 514
Registrován: úte 14. srp 2012 22:03:45
Bydliště: Pod tvojí postelí

Příspěvekod Reinmar » čtv 23. črc 2015 12:59:50 » Re: [10] Nadmoří - diskuze
Stát, kterému chci vládnout: knížectví Caltan
Erb:
Erb.png

Erb k..png

Jméno vládce: Vladivoj Pradymský
Titul: Regent
Věk: 38 let
Krátký životopis: Vladivoj je druhorozený syn svobodného pána z Pradymu. Zatímco jeho bratr byl rozený lovec a voják, Vladivoj měl nadání na jazyky a byl dost bystrý na to, aby se vyznal v byrokratickém systému knížectví. Co nejdříve odcestoval do sídelního města, kde vstoupil do služeb knížeti Nikolaji jako diplomat. Několik let spolupracoval s městskou radou, církví, caltanskou armádou... a s kněžnou, hlavně s kněžnou Kateřinou. Brzy se stal kancléřem a co se týče mocenského žebříčku, byl jen jednu dvě příčky pod starým knížetem. V době, kdy se knížeti a jeho manželce narodilo první dítě (o otci se ovšem vedou spory), uspořádal rod Přemyslovců (hehe) ze Samary převrat. Kníže byl zabit, jádro konspirace bylo ale odhaleno a stráže pod vedením Vladivoje a jeho spojenců dokázalo ubránit dědice Caltanu a zatknout všechny, kteří měli něco společného s plánováním puče. Přemyslovci byli z větší části popraveni, zbytek rodu odešel do exilu, ti nejmladší pak mohli ještě vstoupit do kláštera (tak, za chvíli mi horda vlastenců půjde po krku). Právě narozený Ladislav pochopitelně nemohl vládnout, žádní další nejbližší příbuzní nebyli k mání a kněžna Kateřina, jakkoli by mohla být schopná, je žena, což by většina lidí nepřekousla. Byla tedy sestavena regentská rada, v jejíž čele nyní stojí Vladivoj Pradymský.
Rodina, významné osobnosti a přátelé:
:arrow: kněžna Kateřina (17 let, manželka zesnulého knížete, Vladivojova milenka)
:arrow: Ladislav (necelý rok, syn zesnulého knížete... nebo Vladivoje)
:arrow: Vladivoj (70 let, otec, po mrtvici, formálně vládce Pradymu)
:arrow: Petr (bratr, 45 let, fakticky vládce Pradymu)
:arrow: Gregorij (kněz na knížecím dvoře, 60 let, původné šlechtic a syn yarského zemana)
:arrow: Michail (admirál, 50 let, syn vladyky z Alexinu)
:arrow: Nikita (vědec, 46 let, syn vladyky z Tamaraku)
:arrow: Boris Chresčov (nižší šlechtic ze Samary, spojenec během puče, 22 let)
Všelijaké doplňující informace ohledně vašeho státu: Obyvatelé Tyvie mají na náboženství unikátní pohled - ačkoliv z větší části přijali učení Opatství, často toto náboženství kombinují s tradicemi původní víry v Cizince. Blízký vztah k přírodě způsobil, že když už se muselo začít s hromadnou těžbou přírodních zdrojů, aby se knížectví technologicky vyrovnalo ostatním ostrovům, tak se tyvijci jako první snažili vymyslet co nejefektivnější způsob těžby i zpracování. Vědci nemají specializaci v nějakém oboru, disponují však o něco kvalitnějšími surovinami, než zbytek Ostrovů.

Ceník
Pozemní armáda
:arrow: Střední jednotka (100 zlatých): Voják (dřevcové zbraně, kyrys, přilba bez hledí, sekundární sečná zbraň) - zatím není na celém známém světě armáda, která by si nevystačila bez klasické pěchoty. Caltan není výjimkou... zatím.
:arrow: Střelecká jednotka (120 zlatých): Lovec (mušketa, kord, uniforma, kabátec) - skvělí střelci a lovci. Co na tom, jestli je lovnou zvěří huňatý medvěd s chutnýma prackama nebo nepřátelský voják.
:arrow: Těžká jednotka (200 zlatých): Těžkooděnec (obouruční zbraň libovolného typu, kyrys, přídavné pláty, uzavřená helma, pistole) - těžká pěchota určená pro ty nejkravavější řeže.
:arrow: Jezdecká jednotka (240 zlatých): Běs (šavle, kyrys, démonická přilba, arkebuza, pistole) - lehká jízda, která se svým zjevem inspiruje ve vyobrazeních Kostěje.
:arrow: Lehká artilerie (15 000 zl, obsluha 4 muži, max. 400): Berta - klasické dělo využívané při dobývání i v bitvách na otevřeném prostoru. Co o něm říct? Na rozdíl od děl na jiných ostrovech má každý svou osobnost. Jsou reinkarnací velké Berty.
:arrow: Těžká artilerie (30 000 zl, obsluha 6 mužů, max. 50): Maxík - Berta na čtvrtou. Dělo se nabijí velmi pomalu a přesouvat ho je zdlouhavé, dobře mířená rána ale nadělá paseku na hradbách i v trupu větší lodi.
:arrow: Speciální jednotka (3 000 zlatých, max. 150): Bohatýr (dvě šavle, uniforma, kyrys, přilbice, dvě pistole, mušketa) - bohatýři jsou známi jako hrdinové tyvijských bylin. Tihle jejich nástupci s nimi nemají nic společného co se týče vybavení. Odvahou, hrdostí, oddaností, špičkovým výcvikek a dlouhým seznamem skutků a ocenění jim ale dělají čest. O mnohých se dříve či později budou pět písně. Jeden bohatýr dokáže inspirovat celou jednotku, která pak za každou cenu splní rozkaz. Celá četa bohatýrů zničí jakoukoli skupinu vojáků.
:arrow: Speciální střelecká jednotka Strelts (berdycha, beranice, arkebuza, šavle, kožešinový kabátec, osníř) ([b]NEDÁ SE VERBOVAT - 200 mužů na začátku hry, viz. ostrov Tyvie v prvním postu)[/b]
:arrow: Vlastní lehká jednotka č. 1 (140 zlatých): Ženista (kord, ruční pistole, spousta nářadí) - tato jednotka není v žádném případě určená pro boj v první linii. Právě naopak, bitvy se přímo většinou ani neúčastní. Jsou to průzkumníci, sabotéři a stavitelé v jednom. Také obsluhují válečné stroje. Starají se o to, aby si jejich druzi ve zbrani odnesli co nejlepší vzpomínky na válku... a nepřátelé nechť do konce života mají noční můry na požáry, které zachvátily jejich tábory.
:arrow: Vlastní speciální jednotka (4 000 zlatých, max. 100): Nájezdník (gilotinové dělo, kyrys, démonická přilba) - jejich zbraň není nic jiného než ruční kanón přidělaný k sekeře (tohle jsem ukradl z Assassin's Creed: Unity :D ). Na začátku bitvy obvykle vystřelí, čímž nadělají velkou paseku. Zbytky nepřátel pak rozsekají na plátky sekerami.

Loďstvo
:arrow: Transportní loď (5 000 zlatých, uveze 1000 vojáků)
:arrow: Fregata (30 000 zlatých, uveze 30 vojáků)
:arrow: Galeona (200 000 zlatých, uveze 250 vojáků)
:arrow: Vlajková loď (300 000 zlatých, uveze 270 vojáků, max. 3)
:arrow: Mořský kňour (150 000, uveze 50 vojáků) - loď sloužící k velkým nájezdům. Podobá se lodím, které používají piráti (ti velmi zkušení, bohatí a dobře vybavení). Je vybavena děly, oblíbenou taktikou je ale "najet" na nepřítelovu loď kýlem vyrobeným speciálně pro tento účel a zničit ji. Hodí se pro noční přepady.
:arrow: Ponorka (250 000, uveze 10 vojáků, max. 13) - toto plavidlo je každé na jedno použití, posádka jde do boje s tím, že domů se už nevrátí. V jiných zemí byste těžko hledali dobrovolníky, na Tyvii je ale smrt běžnou součástí života. Ponorka musí být vypuštěna často z prvních linií, protože sama uplave ztěží pět mil a výšku udrží jen relativně krátkou dobu. Výbuch pod nepřátelskou lodí ale může nadělat pořádnou paseku.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Uživatelský avatar
Reinmar
Uživatel
 
Příspěvky: 976
Registrován: úte 02. pro 2008 14:21:42

Příspěvekod dragonranger » čtv 23. črc 2015 13:06:56 » Re: [10] Nadmoří - diskuze
Přijat. :wink:
Uživatelský avatar
dragonranger
Uživatel
 
Příspěvky: 511
Registrován: pát 14. říj 2011 14:17:16

Příspěvekod dragonranger » pát 31. črc 2015 9:25:09 » Re: [10] Nadmoří - diskuze
Prosím o uzamčení a přesunutí do čekárny. :)
Uživatelský avatar
dragonranger
Uživatel
 
Příspěvky: 511
Registrován: pát 14. říj 2011 14:17:16


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé