Menu

250 Znalostí Prastarých a víc bez dovednostních bodú

Přišli jste na nějaký fígl nebo bug? Pochlubte se.
Pravidla fóra
  • Sekce Bugy a fígly má pomoct uživatelům v případě, že mají nějaký herní problém, proto je nutné, aby byla přehledná - tak, aby se uživatelé hledající konkrétní radu nemuseli probírat hromadou nic neřešícího balastu (spamu).
  • Proto bude jakýkoliv spam bez varování smazán a každý spamující uživatel tvrdě postihován
  • Než založíte jakékoliv téma, prohledejte nejdříve FAQ + příslušnou sekci, zda již podobné téma neobsahuje (nebylo řešeno) - takto zbytečně založená témata budou smazána a autor bude podle pravidel ohodnocen..
Pro tých, kerým by sa to mohlo hodit, sem vytvořil seznam míst, z kerých sa dajú získat Znalosti Prastarých.
Další tipy od vás sú vítané a budú přidané do seznamu.

MYRTANA

Ardea

-V kamenném poschoďovém baráku vedle kovárny je v prvním patře na podstavci knížka se znalosťama.
Minimálně +5 AK (Celkem 5)

Cape Dun

-Žoldák Deckard prodává tabulky. (po splnění questu)
-Velitel Uruk má ve svojej místnosti podstavec s knížkú.
Minimálně +10 AK (Celkem 15)

Montera

-Obchodník Basir prodává tabulky. (po splnění questu)
Minimálně +5 AK (Celkem 20)

Trelis

-Na jedném z podstavcú v knihovně je knížka se znalosťama.
-Obchodník Khabir prodává tabulky.
Minimálně +10 AK (Celkem 30)

Geldern

-Alchymista Renwik prodává tabulky.
-Obchodník Mirzo prodává tabulky.
-Obchodník Jared prodává tabulky.
-Obchodník Hamil prodává tabulky.
-V hlavní chrámové místnosti u šamana Groka sú dva podstavce se znalosťama.
-V aréně je možné vybojovat jednu obyčejnú a jednu zvětralú tabulku.
-V zapomenutém zlatém dole severovýchodně od Geldernu (u cesty do Sildenu) leží vzadu v poslední jeskyni na kameni jedna zvětralá kamenná tabulka.
Minimálně +55 AK (Celkem 85)

Silden

-Rybář Temmy prodává tabulky.
-Velitel Umbrak má ve svojej místnosti podstavec s knížkú.
Minimálně +10 AK (Celkem 95)

Gotha

-Skřetí zvěd Narkan ve skřetím táboře prodává tabulky.
-Na posledním nádvoří je v jedném z barákú podstavec s knížkú.
Minimálně +10 AK (Celkem 105)

Vengard

-Na hradě je v druhém patře domu vedle královské budovy na jedném z podstavcú knížka se znalosťama. Je to ten prostřední. Može sa stát, že z něho bude zrovna číst alchymista. Když tam dojdete v osum ráno (herního času samozřejmě), tak by měl byt volný. Možete sa aj zkusit vyspat do příštího rána, vzdálit sa od hradu (aby sa resetovaly pozice NPC mimo váš dohled) třeba k tým zabarikádovaným schodom a pak sa vrátit. Vyzkúšané. Mělo by fungovat aj vám.
Minimálně +5 AK(Celkem 110)

Okara

-V Okaře si promluvte s kovářem o potřebě nových lidí. Jižně od Okary sa v jednej jeskyni skrývá ohnivý Mág Rakus. Pokecejte s ním, vysvoboďte ho a doporučte do Okary.
Minimálně +2 AK (Celkem 112)

Faring

-Elitní skřetí válečník Koraz prodává tabulky. Jeho chatrč je na dolním nádvoří faringského hradu. Když vejdete bránú a vylezete po schodách, tak hned nalevo za vama.
Minimálně +5 AK (Celkem 117)

VARANT

Braga

-V přízemí hlavní budovy je podstavec s knížkú.
Minimálně +5 AK (Celkem 122)

Jeskyňa nomádú jihozápadně od Bragy

-Velkú kamennú tabulu si mosíte přečíst eště předtým, než tam doprovodíte Riordiana.
Minimálně +5 AK (Celkem 127)

Zelené údolí

-V jeskyni na nejseverozápadnějším bodě Varantu sú dvě velké kamenné tabule.
Minimálně +10 AK (Celkem 137)

Bakaresh

-Asi patnáct metrú jižně od arény sa mezi troskama nacházá velká kamenná tabula.
Minimálně +5 AK (Celkem 142)

Mora Sul

-Obchodník Faesul prodává tabulky.
-Obchodník Ilja prodává tabulky.
-V místě skřetích vykopávek u chrámu jižně u Mora Sul sú dvě odkryté místnosti s jednú tabulkú a jednú velkú kamennú tabulú.
-Východně od chrámu je schodiště, na jehož horním konci je rozpadlá budova, kde posedává hashishin Fasim a pár skřetú. Postavte sa na horní konec teho schodiště, dívajte sa směrem dúle. Když zatočíte doleva a pújdete podél obvodové zdi onej rozpadlej budovy, tak za rohem najdete jednu obyčejnú tabulku.
-Dál východně od předchozí tabulky možete vidět u rohu jinej zříceniny uschlý strom. Dite k němu, zatočte doleva za ten roh a asi po deseti metrách najdete další obyčejnú tabulku.
-Severozápadně od chrámu mezi stanama obvykle postává Tlustý muž. Od něho směrem na západ vede dlúhá ulica až na rozsáhlé prostranství (na jižní straně tejto ulice má svoje stanoviště aj starý hashishin Mezir). Až dojdete na konec ulice a vstúpíte na to prostranství, tak okamžitě zatočte doleva a vlezte hned do další ulice (začíná nekolika schodama). Asi po třiceti metrách v tejto ulici narazíte na dalších pár schodú, zatočte zase doleva a hned za polorozbořenú zďú leží jedna obyčejná tabulka.
-Jihozápadně od Mora Sul na severním pomezí trosek starobylého města je jedna pouštní Příšera (dinosaurus v oranžovém provedení) stójící na rozcestí tří ulic, keré vedú hluboko do zástavby. Mosíte jít tú prostřední. Vyběhnete jedny schody, pak druhé, ujdete pár krokú a když sa podíváte napravo, tak uvidíte vchod do podzemní místnosti. Tam leží obyčejná tabulka. Jiná cesta: Nekolik desítek metrú na západ od Příšery je tábor strážcú, keří okradli obchodníka s vodú. Když sa z tehoto tábora vydáte jiho-jihozápadně, tak asi po 50 metrách narazíte na onu podzemní místnost.
-Když pudete po severním pomezí trosek směrem na západ, tak narazíte na dvoch ohnivých golemú, keří hlídajú jednu zvětralú tabulku.
-Asi 50 metrú jižně od golemú je podzemní místnost s obyčejnú tabulkú.
Minimálně +55 AK (Celkem 197)

Jeskyňa nomádú západoseverozápadně od Mora Sul

-Mág Merdarion vám dá zvětralú tabulku.
Minimálně +10 AK (Celkem 207)

Al Shedim

-Ve čtvrti kněžích najdete sedum Kamenných tabulí kněžích, ale tý vám Znalosti nepřidajú. Akorát súvisijú s určitýma questama.
-Mág Myxir vám dá dvě obyčejné tabulky.
-Asi 7 metrú za ním jihozápadním směrem sa na zbytku podlahy dvoupatrového domu povaluje jedna obyčejná tabulka. Mosíte pro ňu vyskočit.
-Lester, kerý kope na začátku kanálu východně od chrámu, vám dá dvě obyčejné tabulky.
-V místě skřetích vykopávek těsně u chrámu je odkrytá místnost s velkú kamennú tabulú.
-Ve čtvrti Škola válečníkú (jižně od chrámu) sa nacházá Tajemná truhla. Pět metrú západně od ní sa povaluje obyčejná tabulka.
-Ve čtvrti léčitelú sa postavte k západní straně rozpadlej věže. Dívaje sa směrem na jih, uvidíte tam suchý strom. Když k němu dojdete a podíváte sa zpátky na sever, tak pár metrú od vás uvidíte na zemi u zavátého vchodu jednu obyčejnú tabulku.
-Asi 50 metrú východně od tej samej rozpadlej věže (nebo 30 metrú východně od nomádú vedených Pakwanem - sú poblíž věže), leží obyčejná tabulka.
-Ve čtvrti Prastaré knihovny sa kúsek od rozpadlej věže (asi 15 metrú jižně od ní) povaluje na schodách obyčejná tabulka.
-Když pak od tej věže pudete po mapě podél trosek směrem na jih, tak narazíte na třech Chrličú (Gargoylú), u kerých leží zvětralá tabulka.
Minimálně +60 AK (Celkem 267)

Ishtar

V Zubenově paláci je v zadní místnosti na jedném z podstavcú knížka se znalosťama.
Minimálně +5 AK (Celkem 272)

NORDMAR

Xardasova věž

-Na jedném z podstavcú je knížka se znalosťama.
Minimálně +5 AK (Celkem 277)

Klášter Ohňa

-Uplně dúle v katakombách je na jedném z podstavcú knížka se znalosťama.
-Mág Aidan vám za druidský kámen vlka od Bogira dá knížku se znalosťama +20!
Minimálně +25 AK (Celkem 302)

Akashova hrobka

-V severovýchodní části Nordmaru sa nacházá hrobka hrdiny Prastarých. Jeden ze skřetích šamanú má Akashúv Kámen předkú, kerý vám po vložení do runového podstavca přidá +10 Znalostí.
Minimálně +10 AK (Celkem 312)


Před prvním promluvením s každým prodavačem tabulek si hru uložte. Počet tabulek sa generuje náhodně. Može vám jich nabídnút víc než jednu, ale take žádnú.Dodatek:
Podle tehoto návodu na německém fóru by sa měly dat získat AK eště z velkých kamenných tabulí na rozličných místách ve Varantu, mně ale nekeré z nich znalosti nepřidaly a to ani při nově rozehranej hře s Community patchem v1.52 a CZ FIX v1.3 (teď aj CP v1.6 a CZ FIX v1.4), konkrétně to byly:
Poloviční v jeskyni, kde je pohřbený Haran Ho.
Všecky tři v ruinách u Hurita.
Všeckých pět u Saturasa a Myxira.
Oba dva u Cronnosa.
-Autor asi používá verzu hry s nejakým německým patchem, kerý přidává znalosti k týmto tabulám, tzn. že to néni součást originální hry, oficiálních patchú, ani community patchú.

Množství znalostí získaných z knížek na podstavcách a z velkých kamenných tabulí je omezené. Hrdina z každej knížky a velkej tabule přečte část příběhu, kerý pro vás přeložil Ongen. Ve hře je o jednu knížku/tabulu víc, než kolik je potřeba pro přečtení příběhu, takže když budete mět všecky možné knížky a tabule přečtlé, tak tá poslední vám žádné znalosti už nepřidá, protože příběh ste už dočtli. Na jednu stranu sice nebudete mět o potenciálních 5 AK navíc, ale na druhú stranu nebudete moset lozit třeba do Ishtaru (a kuchat kvuli temu nekerých mágú Vody).
Naposledy upravil Kychot dne pon 06. říj 2008 13:44:19, celkově upraveno 17
Buďme k sebje upřímní tak, abysme sa nepozabijali.
Uživatelský avatar
Kychot
Nováček
 
Příspěvky: 9
Registrován: úte 18. zář 2007 16:13:27
Bydliště: okres Břeclav

Základní znalost při rozehrání nové hry je 0, takže kde jsi vzal těch 5?

Viz. obrázek:
Obrázek
Naposledy upravil Keldorn dne sob 12. led 2008 22:58:03, celkově upraveno 4
Uživatelský avatar
Keldorn
Zasloužilý člen fóra
 
Příspěvky: 556
Registrován: čtv 08. lis 2007 21:18:25
Bydliště: Království bezejmenného hrdiny...

Vycucal sem si jich z prstu. Opravdu sem si myslel, že jich je na začátku pět. Beru na vědomí a předělám.
Buďme k sebje upřímní tak, abysme sa nepozabijali.
Uživatelský avatar
Kychot
Nováček
 
Příspěvky: 9
Registrován: úte 18. zář 2007 16:13:27
Bydliště: okres Břeclav

V Geldernu mi včera prodal 2 tabulky i ten obchodník, co se chce seznámit s Larsem.

U Mora Sul vím o další neuvedené a nehlídané tabulce(jde jí vzít na 1. lvl) - Je quest najít a sejmout stráže co okradli obchodníka s vodou. Nalevo od nich vedou nahoru dvoje schody kousek od sebe, takže ty vzdálenější vedou na takové náměstíčko - bývají tam chňapavci, ale dá se tam projít v poho - a tam jsou schody do podzemí a leží tam tabulka +5.

U Al Shedimu sem našel ještě další 2-3 (nejsem si jistý), které v seznamu nemáš - 2x v části léčitelů a 1x v knihovně, nebo naopak. Přesněji to upřesním, až budu mít v ruce poznámky(mám je doma).
Dean
Nováček
 
Příspěvky: 7
Registrován: pon 07. led 2008 11:54:13

Dean: Výborně! Projdu a doplním.

EDIT: V Al Shedim sem našel potom enom jednu.
Buďme k sebje upřímní tak, abysme sa nepozabijali.
Uživatelský avatar
Kychot
Nováček
 
Příspěvky: 9
Registrován: úte 18. zář 2007 16:13:27
Bydliště: okres Břeclav

Toto mám v poznámkách:

Al Shedim:
Jižní schody od skřetů - pod schody hned vlevo za nízkou zdí.
část válečníků - vlevo dole jsou 2 chrámové stráže, tak u toho západnějšího(u truhly) je další tabulka. JZ od klíče
JV část města od chrámu + Jih od věže na na kraji trosek vedle schodů +5s(lékaři myslím - mezi vědci a válečníky)

Zbytek si dívám doplnil.
Dean
Nováček
 
Příspěvky: 7
Registrován: pon 07. led 2008 11:54:13

Mohl bys prosím ten příspěvek rozdělit do jednotlivých bodú? Našel sem tú tabulku u truhle ve škole válečníkú, ale ve zbytku sa nevyznám. To "Jižní schody od skřetů - pod schody hned vlevo za nízkou zdí." - néni to tá tabulka východně od nomádú?
Buďme k sebje upřímní tak, abysme sa nepozabijali.
Uživatelský avatar
Kychot
Nováček
 
Příspěvky: 9
Registrován: úte 18. zář 2007 16:13:27
Bydliště: okres Břeclav

Kychot píše:Mohl bys prosím ten příspěvek rozdělit do jednotlivých bodú? Našel sem tú tabulku u truhle ve škole válečníkú, ale ve zbytku sa nevyznám. To "Jižní schody od skřetů - pod schody hned vlevo za nízkou zdí." - néni to tá tabulka východně od nomádú?


Musel bych se tam jít podívat, ale když se jde od těch skřetů na jih, tak tam jsou schody, ty sejdu a zbývá tam asi tak jen kus trosek a je to tam vlevo za nízkou zdí.

A ta druhá je ještě víc na kraji. Jsou tam schody do bývalého 1. patra a ta tabulka je nalevo od nich. A na 95% to bude u léčitelů, protože co si tak pamatuji tak v knihovně jsou hned na začátku ty chrliči(gorgoyle?) a u téhle žádné nestvůry nebyly. A když se podívám na chrám, tak se skoro zakrývají chrám a ta věž do linie. Kdyžtak tam večer zajdu a omrknu to. Mám myslím i screeny, ale mám je doma.

Z toho vychází, že obě jsou na západ? od nomádů(chrám je na sever, mám pocit).
Dean
Nováček
 
Příspěvky: 7
Registrován: pon 07. led 2008 11:54:13

Esi možeš, tak kdyžtak udělaj screen mapy Al Shedim od Saturasa a udělaj tam ďupky, abych věděl přibližně pozicu tých tabulek. Je mně jasné, že uplně přesně si to čovek už nepamatuje, stačí přibližná pozica na mapě.
Buďme k sebje upřímní tak, abysme sa nepozabijali.
Uživatelský avatar
Kychot
Nováček
 
Příspěvky: 9
Registrován: úte 18. zář 2007 16:13:27
Bydliště: okres Břeclav

Obrázek
Uživatelský avatar
kloudici
Zasloužilý člen fóra
 
Příspěvky: 2075
Registrován: sob 01. zář 2007 8:28:23

kloudici: Tak a su bez práce. :) Ale nekeré kamenné slúpy z teho seznamu mně žádné Znalosti nepřidaly.
Konkrétně:
Ten poloviční v jeskyni, kde je pohřbený Haran Ho.
Tý tři v ruinách u Hurita.
Všeckých pět u Saturasa a Myxira.
Oba dva u Cronnosa.

Za arénú v Bakareshi sem eště nezkúšal.
Buďme k sebje upřímní tak, abysme sa nepozabijali.
Uživatelský avatar
Kychot
Nováček
 
Příspěvky: 9
Registrován: úte 18. zář 2007 16:13:27
Bydliště: okres Břeclav

Samozřejmě se musí brát v potaz i na náhodnou generaci tabulek, někomu může obchodník vygenerovat z fleku 3 a někomu zase ani jedny. Např. Ilja mě ani po 10 loadu před prvním nákupem nevygeneroval ani jednu tabulku, ale zato skřeti obchodník Narkan pod hradem Gotha hned s fleku 3.
Uživatelský avatar
Keldorn
Zasloužilý člen fóra
 
Příspěvky: 556
Registrován: čtv 08. lis 2007 21:18:25
Bydliště: Království bezejmenného hrdiny...

Kychot: Dobrá práce :D! Prosím doplnit
Geldern: Hamil u otroků prodává tabulky

Co se týče generování tabulek, tak v drtivé většině se mi zadařily 3, Jared dokonce 4. Basir (možná doplnit - po splnění questu Basirova skříňka) jednou 3 a podruhé dlooouho nic, tak jsem se na něj ...... . Při délce loadování je to o nervy :sad:.
Uživatelský avatar
Wem
Zasloužilý člen fóra
 
Příspěvky: 963
Registrován: sob 17. lis 2007 17:56:35

V monastery da Aidan po splneni ukolu nejakou knizku co by mela pridavat 20 AK
¶▅c●▄███████||▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅||█~ ~:~:~ :~ :►
▄██ ▲  █ █ ██▅▄▃▂
███▲ ▲ █ █ ███████
███████████████████████►Imigrujte a zajištěte práci, dopravu, bezpečnost.
◥☼▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙☼◤
Uživatelský avatar
Ongen
Uživatel
 
Příspěvky: 319
Registrován: ned 02. zář 2007 6:12:16
Bydliště: Most

velice dobrý topic. díky za něj. i když jsme hraničář ve službách orků 8-) tak se mi to hodí. jinak byhc do magie nešel ale takhle skoro zadarmo, když jedna tabulka stojí myslím 75 g. to je v poho
Grafická karta: Gainward 0025-Bliss GTX260 GS 896MB||RAM : 4x1 GB Kingstone 667 Mhz ||Procesor: AMD Athlon 64 X2 Dual core 6000+ s 3,2 Ghz||Zakladni deska: ASUS M2NPV-MX||HDD : 250 Gb WD2500JS SATAII/300||Zdroj: Fortron 500W ATX FSP500-60GLN
Uživatelský avatar
Bohnice05
Uživatel
 
Příspěvky: 37
Registrován: úte 02. říj 2007 15:38:05

Další

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé