Menu

Záhady, tajemno, zvláštní místa- Diskuse

Volný pokec o Gothicu 1.
Příspěvekod Zajdaz » stř 06. črc 2011 10:41:35 » Záhady, tajemno, zvláštní místa- Diskuse
Ve světě Gothica 1 je mnoho míst, které jsou něčím zvláštní. Je zajímavé se zamýšlet nad nimi, nad jejich minulostí atd. Sestavil jsem takový seznam těchto míst.

:arrow: Výpis záhad naleznete i na webu.

Díry v kopci

Jiné takové místo v celé kolonii nenajdete. Kopec a v něm 3 zcela jasně zřetelné díry. Toto místo se nachází v lesíku nedaleko od Starého tábora. Já si myslím, že to jsou hnízda pro krvavé mouchy, proč jsou ale jen tyto díry na jednom místě v kolonii? Když jsou mouchy prakticky všude. Že by to byla taková centrální líheň nebo "úl"
pro krvavé mouchy. Vzniky snad tyto díry v kopci jiným způsobem?!?


Maják

Na první pohled obyčejný maják, avšak při vstupu dovnitř objevíte točité schody, které vás zavedou do spletitých katakomb hlídaných kostlivci. Přibližně ve středu chodeb je velká místnost s kostlivcovým mágem, kterého když porazíte získáte knihu Chromanin, respektive její první díl. Celý systém chodeb ústí u moře, kde se nachází rozpadlé molo s útesy. Sloužila dříve tato oblast jako překladiště pašeráků, nebo je pravda jinde? Jedno je jisté, při vzniku bariéry ztratilo toto místo účel.

Záhadné světlo v bažinách

Tak toto je skutečně neobvyklé, už jen ty sloupy s prapodivnými znaky jsou zvláštní ale co teprve záhadné světélkující namodralé světlo uprostřed bažiny. V noci to vypadá opravdu nádherně ale k čemu to sloužilo? Vzhledem k těm sloupům, které jsou charakteristické pro skřetí kulturu, bych odhadoval že je to nějaké rituální místo, nebo spíš bylo rituální místo pro skřety. Možná že skřeti na tomto místě uspokojovali "bohy" lidskými oběti, čemuž by odpovídala spousta lebek napíchnutých na větvích kolem světla. Nebo snad světlo mělo sloužit k nalákání poutníků do bažin a jejich následnou smrt v zubech močálových žraloků? Skutečně záhadné místo...

Chrám tábora v bažinách

U tohoto chrámu založil Y'Berion Tábor v bažinách a usadil se v jeho útrobách. Ten chrám ale předtím někdo musel postavit a využívat... byli to skřeti nebo lidé? Podle mě to má nějakou spojitost se světlem v bažině. Chrám ke vcelku jednoduchý, zajímavý je ovšem kámen ve tvaru kvádru, u kterého medituje Y'Berion, připomíná mi obětní stůl. Že by skutečně dříve žila nějaká sekta co uspokojovala "bohy" obětmi.

Trosky chrámu na nejvyšší hoře kolonie

Zvláštní místo, ze kterého je vidět po celé kolonii. Záhadné je svým sklepením, do kterého se dostanete stisknutím jistého tlačítka na stěně. Zvláště pak vyjíždějící sloup, kterým se dostanete zpět na povrch. kdo takový systém mohl sestrojit, nebo je to ovládáno magii?

Záhadné jezírko

I když to na první pohled tak nevypadá, je to rozhodně záhadné jezírko. Je zásobováno vodou z jakéhosi podzemního pramene, který vytéká z ničehonic ze skály a mění se ve vodopád, je i možné že jakousi podzemní říčkou teče od vodního příkopu u skřetího města což by i teoreticky možné bylo. Ovšem toto jezírko nemá žádný odtok, takže kam všechna ta voda mizí? Vsakuje se do země...? Je to možné, v okolí je písčitý povrch, který saje vodu. Pak je taky záhadou socha skřeta, která se nachází poblíž. Má k tomu nějaký zvláštní význam?

Skřetí "aréna"

Zvláštní místo, které se nachází nedaleko záhadného jezírka. Mě připomíná jakousi arénu pro gladiatorské boje, něco jako Koloseum. Nachází se zde mimo jiné u sloupy známe od světla v bažinách. Myslím že to je zcela jistě výtvor skřetů, kteří také stráží vstup do tohoto místa. Kulatá plocha s jakoby ochozy pro diváky a velmi zvláštní místností působí opravdu jako aréna. V místnosti, kde se zřejmě bojovníci připravovali na boj v aréně, se dají nalézt lektvary, zřejmě na léčení zranění bojovníků. Ovšem v aréně se nachází lidská kostra a tak vyvstává otázka, jestli nebyli lidští zajatci skřetů využiti k měření sil člověka se skřetem, ve kterém musel skřet zákonitě vyhrát, navíc to byla jistě velká zábava pro přihlížející skřety a nebo to bylo uplně jinak.

Obětní portál

Také tajemné místo, zřejmě nějak spojené se světlem v bažinách a skřety. Na kamenném portálu leží lidská kostra, zřejmě nějaká oběť pro "bohy". Přímo od portálu je vstup do podzemí kde je několik kostlivců a zombii, od Miltena víte, že to je zakletý rudobaron a dá se zabít jen kouzlem. Poblíž se nachází již známé lebky na větvích.

Neidentifikovaný tábor

Tábor v horách, ke kterému se ale nemůžete přidat. Zdejší obyvatelé jsou ke všem nepřátelští, a ani se o tom táboře žádný postava ve hře nezmíní. A to ani v Novém táboře a přitom nosí stejné brnění jako bandité. Nepřišel jsem na to jestli se tam dá nějak dostat bez toho aby jste musel všechny zabít, každopádně je to zvláštní. Že by to byli zběhnutí členové Nového tábora, nebo snad ti, kteří se nechtěl přidat ani k jednomu ze zbýlých táborů? Proč ale vždy útočí na vás?

Zasypaný důl

Poměrně velký důl ovšem již léta nepužívaný kvůli zasypání. O tomto dole se zmiňuje jeden kopáč v dole Starého tábora. Prý tam dříve byl důl pro Starý tábor, pak se ale zbortili nosné trámy a od té doby se těží v dole tam kde ho známe. Není to nijak moc záhadné je to ale zajímavé místo.

Trosky lodě

Ztroskotala tato loď před nebo až za doby kdy byla bariéra? Byla to královská nebo jiná loď? Jaký byl osud námořníků? Nepochází kostlivci z podzemí majáku právě z námořníku, kteří na té lodi zahynuli?

Ruiny kostela

Zbytky z kdysi rozsáhlého kostela s bránou, která se dá otevřít jen zevnitř. Bývalí obyvatelé se údajně zabývali přeměnou do zvířecí podoby. Zásobovací jeskyně z rokle pod kostelem rozhodně naznačuje, že zde bylo hodně živo. Zvláštní místo...

Jezero Nového tábora

Zatopené jezero u Nového tábora je uměle vytvořeno, ale dříve bylo nynější dno obydlené, protože na dně jsou vidět dvě chatky jaké jsou běžné v Novém táboře. Na tom by vcelku nebylo nic zvláštního, kdyby v jedné z chatek nebyla vzduchová bublina. Je tak možné zůstat neomezeně dlouho pod vodou a být skryt, protože vzduch se nikdy nevyčerpá. Záhadný úkaz, a nevím jak vzniknul... jedině, že by se jezero naplňovalo velmi rychle a tak vznikla ta vzduchová kapsle v té chatce.. ale proč ne v té druhé? Je to tím, že nedaleko sídlí právě mágové vody a tak zkoušely čáry máry?

Horská pevnost

Dlouho opuštěná pevnost, dříve v držení jistého purkrabího Bergmara. Nyní je obydlena harpyjemi. Případní utočníci by měli velký problém dobýt tuto pevnost, jelikož je velmi dobře opevněna v hoře a jediná přístupová cesta vede přes most, který by v případě zničení znemožnil zaútočit na pevnost, s dalekonosnými katapulty by se ovšem posádka pevnosti ocitla pod zničující palbou nebo v případě obléhání by to byl asi také problém.

Věže & Místnosti v jeskyních

Ve světě G1 se nacházejí celkem 4 věže (označeny červeně na mapě). Dle mého názoru jsou 3 z nich postavené skřety a jedna lidmi, je to poznat podle odlišného stylu a hlavně věže od skřetů brání přímo nejbližší přístupovou cestu k Skřetímu městu a jedna z nich je umísťena přímo v něm u brány ve Skřetím městě. Místostni, které jsou vybudováný v původně přírodní jeskyni (na mapě vyznačeny bíle) se nacházejí až na jednu vyjímku v blízkosti věží. Kdo je původně vybudoval netuším, většina má dveře, které používají lidé, na druhou stranu v jedné se nachází skřetí bubny. Takže si o tom udělejte sami názor.

Xardasova stará věž

Zbořená věž, uprostřed jezera s velkými vodopády. S podzemními prostory, kde sám Xardas nechal vyčarované své služebníky, nemrtvé, aby chránili artefakty jako je rudná zbroj nebo teleport k mágům ohně na hrad. Historie této veže je ovšem zahalena tajemstvím.

Hrad Starého tábora

Hrad Starého tábora, znají ho všichni, je to dominanta kolonie a sídlo Gomeze, který řídí kolonii. Jeho historie je ale nejasná. Jisté je, že zde byli uvězněni trestanci pracující v dolech pro krále, po vzpouře se však rozutekli a ti co zůstaly, vystavěli kolem hradu svoje obydlí a vytvořili tak Starý tábor jak ho známe. Dříve ale kolem hradu nebylo nic. Hrad má vše potřebné uvnitř. Je zde "královský sál" (místnost s Gomezem), kuchyně, zbrojnice, kovárna, kostelík mágů ohně, kasárny, tréninková střelnice, vězení... Hrad je z částí poničen, je ustřelená část veže nad hlavní bránou, jeden dům je z půlky zničen, zničená část hradeb a konečně zborcená jedna ze dvou obrovských veží.

???

Zřejmě to má něco společného s Chrámem na nejvyšší hoře kolonie, ale co to je? Krátkým průplavem z jezera se Starou Xardasovou veží se dostanete prostoru ve tvaru kruhu, který je slepý. Můj názor je, že to je buď úniková cesta z Chrámu na nejvyšší hoře kolonie, je již ale nefunkčí a zasypaná. Nebo to byla studna pro zmíněný Chrám, taktéž již zasypaná. Ale jsem zvědavý na vaše názory na toto místo.

Magická bariéra

Magická bariéra je bezpochyby stěžejní pilíř vzniku Gothica. Od začátku je vaším úkolem se dostat z vězení a je to vlastně nepsaný hlavní úkol Gothica, zničit bariéru a dostat se na svobodu. Bariéru vytvořilo podle historie 12 mágů vedených jedním hlavním třináctým mágem, starým známým Xardasem nepletu-li se. Bohužel bariéra k neštěstí mágů nabyla nečekaných rozměrů a uvěznila i mágy. Bariéra funguje jako jednosměrka, dovnitř vstoupí vše, ale zpátky cesta nevede. Stěna smrti ovšem během dne občas vytváří krásné úkazy na obloze a "bublá".

Skřetí hřbitov

Zvláštní, tajemné místo, které všichni hráči dobře znají, neboť se zde odehrává část hlavní příběhové linie Gothicu. Skřeti toto místo používají k pohřbívání mrtvých skřetů a zřejmě ještě k rituálním činnostem. Zvláštní je palisáda s balvany poblíž vstupu a také samozřejmě nějaké kly trčící ze země spolu s lebkou vytesanou ve skále.

Unikátní předměty

Pozor, nemyslím tím předměty, které jsou unikátní, tedy vyskytují se pouze jeden kus ve hře a jjsou součástí nějakého úkoly nebo dějové linie. Myslím předměty, které ve hře nemají žádný význam... tedy jsou zbytečné. Jako například dýmka, roh, znak Bratrstva, sádlo z krysokrta, sůl atd. Nebo také předměty, které se vyskytují ve více kusech ale také nejsou k ničemu užitečné, třeba čistý alkohol, atd. Proč je tam autoři dávali? Možná jako součást nějakého úkolu ze kterého pak sešlo nebo kdo ví.¨

Diskutujte
Uživatelský avatar
Zajdaz
Uživatel
 
Příspěvky: 45
Registrován: sob 01. zář 2007 11:15:16

Příspěvekod Ripper » sob 31. bře 2012 18:24:37 » Re: Záhady, tajemno, zvláštní místa- Diskuse
Jak se dostanu do "Neidentifikovatelného tábora"?
Ripper
Nováček
 
Příspěvky: 2
Registrován: pát 27. led 2012 21:18:01

Příspěvekod Lovec-mag » sob 31. bře 2012 18:43:39 » Re: Záhady, tajemno, zvláštní místa- Diskuse
Jdi směrem do trolího kaňonu (tam co s diegem sbíráš ohnisko) a v půlce toho kopce je odbočka vpravo.
Jen když se přestanete bát smrti, nebojíte se žít!
Ten, kdo překoval meče na pluhy, bude orat pro toho, kdo tak neučinil.
Obrázek
http://www.youtube.com/watch?v=EpJV6ZCo84c&feature=related
Uživatelský avatar
Lovec-mag
Uživatel
 
Příspěvky: 381
Registrován: ned 11. kvě 2008 10:35:48
Bydliště: Mezi nebem a zemí.

Příspěvekod N0n3 » pon 07. kvě 2012 19:30:15 » Re: Záhady, tajemno, zvláštní místa- Diskuse
to s těma unikátama je mi taky záhadou, dycky když v 6. kapitole zatroubim na roh v Orc Town tak natěšeně očekávam že se něco stane ale ono nic :(
Thenns. I fucking hate Thenns.
Uživatelský avatar
N0n3
Uživatel
 
Příspěvky: 283
Registrován: ned 06. kvě 2012 10:09:13
Bydliště: Somewhere in Nevada

Příspěvekod Kapos » úte 08. kvě 2012 13:33:37 » Re: Záhady, tajemno, zvláštní místa- Diskuse
Tak "unikátní věci" tam jsou z principu a pro obchod.
Třeba sůl, ta prostě k jídlu patří tak proto tam je.
Znak, prostě normální znak. Karla IV by jsi se taky neptal proč má svojí zástavu. :D
"Všechno bude dobré, řekl šašek se slzami v očích."
Uživatelský avatar
Kapos
Uživatel
 
Příspěvky: 235
Registrován: čtv 09. zář 2010 20:27:20

Příspěvekod Mike1 » čtv 05. črc 2012 17:31:14 » Re: Záhady, tajemno, zvláštní místa- Diskuse
Třeba jsem našel ve hře jednu dýmku na pláži u jeskyně s černými gobliny. K čemu je nevím a žádnou jinou jsem nikdy nenaše.
Mike1
Trvalý ban
 
Příspěvky: 2405
Registrován: stř 06. říj 2010 16:36:07

Příspěvekod Gothic12 » čtv 05. črc 2012 17:34:21 » Re: Záhady, tajemno, zvláštní místa- Diskuse
Tú som si nikdy nevšimol....možno aj goblini potrebujú trochu tej "pohody" :lol:
Gothic12
Trvalý ban
 
Příspěvky: 624
Registrován: pon 26. črc 2010 12:38:14

Příspěvekod Andre » pon 27. srp 2012 13:49:20 » Stará citadela
Kde se tu vzala :?:
Kdo ji postavil :?:
A zjistí to někdy někdo :?:

Otázky které lámou hlavu snad každému kdo ji někdy viděl. Tak pište co si o tom myslíte vy :!:
Uživatelský avatar
Andre
Uživatel
 
Příspěvky: 64
Registrován: stř 22. srp 2012 19:31:06
Bydliště: Khoriniské kasárny

Příspěvekod david599 » stř 06. bře 2013 19:35:06 » Re: Záhady, tajemno, zvláštní místa- Diskuse
Zajimalo by mě jestli je to podzemí pod citadelou větší nebo jde jen o tu místnost s golemem?
david599
Nováček
 
Příspěvky: 4
Registrován: stř 06. bře 2013 19:27:24

Příspěvekod Jémák » stř 06. bře 2013 19:38:10 » Re: Záhady, tajemno, zvláštní místa- Diskuse
žádné tajné dveře ani jiný průchod tam není..
Uživatelský avatar
Jémák
Crysis fighter no. 1
 
Příspěvky: 7733
Registrován: sob 01. zář 2007 8:29:11

Příspěvekod david599 » stř 06. bře 2013 19:44:29 » Re: Záhady, tajemno, zvláštní místa- Diskuse
No nejvice mne nastvalo ten poklad na nepřístupné římse v ruinách kláštera pár šípů a trochu rudy ... ale zajimalo by mne coc znamená ten jediný sloup, který se dá označit?
david599
Nováček
 
Příspěvky: 4
Registrován: stř 06. bře 2013 19:27:24

Příspěvekod Emperor » úte 12. bře 2013 18:57:28 » Re: Záhady, tajemno, zvláštní místa- Diskuse
Někdo tu kdysi psal, že se mu podařilo ho zbořit, i já to zkoušel :D asi je to nějaký nepodarek-nedodělek tvůrců
Uživatelský avatar
Emperor
Templář
 
Příspěvky: 4330
Registrován: pon 05. lis 2007 9:14:02
Bydliště: von Troppau und Kuttenberg

Příspěvekod sleeper » úte 16. dub 2013 21:00:09 » Re: Záhady, tajemno, zvláštní místa- Diskuse
Ja si pamätám, že som kedysi do "neidentifikovateľného" tábora prišiel v zbroji tieňa(možno som bol cez marvin prevtelený do Diega, už to bolo dávno) a tí banditi predo mnou utekali... :wink:
Uživatelský avatar
sleeper
Uživatel
 
Příspěvky: 2278
Registrován: ned 25. kvě 2008 13:30:40
Bydliště: Tam, kde sa dobre pije!

koukni se na diegův level... to je důvod... :)
Uživatelský avatar
tomas352000
Uživatel
 
Příspěvky: 136
Registrován: ned 14. dub 2013 14:40:55

Příspěvekod Emperor » stř 17. dub 2013 8:24:31 » Re: Záhady, tajemno, zvláštní místa- Diskuse
Oni budou utíkat i před tebou, zaleží na tvém levlu
Uživatelský avatar
Emperor
Templář
 
Příspěvky: 4330
Registrován: pon 05. lis 2007 9:14:02
Bydliště: von Troppau und Kuttenberg

Další

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé