Menu

[spoiler] G3A vyžaduje určitou posloupnost plnění úkolů

Nemůžete se ve hře někam dostat? Zde Vám poradíme.
Pravidla fóra
  • Sekce Zákysy má pomoct uživatelům v případě, že mají nějaký herní problém, proto je nutné, aby byla přehledná - tak, aby se uživatelé hledající konkrétní radu nemuseli probírat hromadou nic neřešícího balastu (spamu).
  • Proto bude jakýkoliv spam bez varování smazán a každý spamující uživatel tvrdě postihován
  • Než založíte jakékoliv téma, prohledejte nejdříve FAQ + příslušnou sekci, zda již podobné téma neobsahuje (nebylo řešeno) - takto zbytečně založená témata budou smazána a autor bude podle pravidel ohodnocen..
Téma je ve výstavbě

Datadisk je založený na určitém systému, který vyžaduje posloupné plnění úkolů. Takže nemá cenu si myslet, že hned na začátku vyrazíte za Gornem nebo Leem, aby jste začali plnit úkoly nejdříve pro ně. Za prvé s vámi nebudou chtít ani mluvit a za druhé nejsou ani na svých místech (prozatím).

Návod na G3A [spoiler]:

1) Anog - Je první jasná volba, a budete pro něj muset splnit úkol: Získat 5 doporučení, aby jste mohly postoupit vůbec ve hře. Pět doporučení získáte v rámci sedmi úkolů, ale samozřejmě že k úspěšnému splnění úkolu (viz. výše) stačí splnit jenom pět z těchto sedmi úkolů:

=> Barnabas nezaplatil své poplatky
=> Zjistit kdo krmí ptáky na Oelkově střeše a zastavit ho
=> Získat nějaké nestrávené ohnivé kopřivy
=> Zabít 10 krav jiného pasáka
=> Ukrást Dylanovi amulet
=> Přesvědčit Meryla, aby neposílal další zloděje
=> Pobít stádo bláznivých bizonů nebo Strážit tábor pro Borise, zatímco on loví bizony

2) Inog - Aby jste pro Anoga mohly splnit druhý úkol: Najít Inoga a přivést ho k Anogovi, musíte pro Inoga splnit několik vedlejších úkolů, které po vás bude vyžadovat:

=> Ohlásit se u obchodníků a eskortovat je => Eskortovat karavanu obchodníků
=> vyhladit skřetí tábor nejblíže Geldernu
=> Vybrat 1500 zlatých na daních a zaplatit Anogovi
=> Najít zmizelého špeha => Získat informace o černém mágovi => Postarat se o černého mága

3) Anog a Inog: - Jakmile splníte pro Inoga všechny jeho úkoly, budete ho moci odvést k jeho bratrovi Anogovi do Sildenu, címž splníte úkol: Najít Inoga a přivést ho k Anogovi, a vy budete moci postoupit ve hře dále.

Nyní se musíte rozhodnout, jestli půjdete Gornovou nebo Thorusovou cestou. V rámci volby získáte od Anoga dva úkoly, ale můžete splnit jen jeden:

=> Požádat Gorna, aby poslal pomoc do Geldernu nebo Požádat Thoruse, aby zastavil útoky na Geldern

4) Gorn a Thorus - Ať už zvolíte Gorna nebo Thoruse, stejně vás nakonec cesta zavede nazpátek ke Gornovi. Z hlediska získaných prostředků a zkušenostních bodů, se ale vyplatí zvolit si cestu Thoruse, protože stejně se nakonec dostanete nazpět ke Gornovi. :D

a) Gorn - Pokud se rozhodnete hned pro Gorna, tak sice ušetříte hodně času, ale připravíte se tak o spoustu vedlejších úkolů, které by jste pro Thoruse mohly splnit.

Aby jste se mohly dostat ke Gornovi, který je v Gothě, budete potřebovat finanční částku 50000 zlatých, kterými v rámci úkolu: Podplatit strážného brány. Zaplatit mu 50000 zlaťáků, podplatíte strážného Errola.

Jakmile si promluvíte s Gornem, tak tím splníte úkol: Požádat Gorna, aby poslal pomoc do Geldernu, ale zároveň ztratíte úkol: Požádat Thoruse, aby zastavil útoky na Geldern, který můžete splnit jen v rámci aliance s Thorusem. Pokud jste tedy zvolili cestu Gorna, nyní přeskočte rovnou do bodu 5.

b) Thorus - Pokud se rozhodnete pro Thoruse, tak sice ztratíte možnost splnit úkol: Požádat Gorna, aby poslal pomoc do Geldernu, který můžete splnit jen v rámci aliance s Gornem, ale na druhou stranu získáte spoustu vedlejších úkolů, které vás ale nakonec dovedou na stejnou cestu, jakoby jste se rozhodli hned pro Gorna.

Thorus se nachází na hradě v Trelisu, a máte k němu přístup hned od začátku hry. Jakmile si sním promluvíte, tak se vám splní úkol: Požádat Thoruse, aby zastavil útoky na Geldern, ale ztratíte úkol: Požádat Gorna, aby poslal pomoc do Geldernu, ale Thorus vám na oplátku hned zadá jiné úkoly:

=> Pracovat s Oschem a přesvědčit tak Thoruse
=> Odvézt pluk ke Kanovi

V rámci těchto úkolů budete pracovat pro Thorusovy nejlepší muže, kterými jsou Osch a Kan.

Osch - Thorus vás v pošle za Oschem (Hector), kterého najdete také na hradě v Trelisu. Jakmile si sním promluvíte, tak se vám splní úkol: Pracovat s Oschem a přesvědčit tak Thoruse, a vy budete muset splnit několik úkolů přímo pro Osche:

=> Zásobovat tábor lektvary a zbraněmi => Získat prastarý artefakt z jeskyní důlních červů

Jakmile splníte oba úkoly pro Osche, tak vás pošle za Thorusem, ale pokud nemáte ještě splněné úkoly v rámci Kana, tak s vámi nebude chtít Thorus mluvit, dokud úkoly nesplníte.

Kan - Thorus vám nařídí, aby jste ke Kanovi do Montery dovedli jeho tři generály. Ogita, Erhanga a Urbanuse najedete na hradě přímo v Trelisu, takže neváhejte a doveďte je ke Kanovi do Montery. Jakmile si v Monteře promluvíte s Kanem o generálech, tak tím splníte úkol: Odvézt pluk ke Kanovi, a Kan vás pověří dalšími úkoly:

=> Dovést vězně ke Gabrielovi => Gabriel odmítá nabídku na příměří a posílá zlato za vězně => Kan chce přinést 3 sady zbrojí a mečů na přípravy války s Gabrielem => Vzít artefakt, zbroj a Gabrielovu zprávu k Thorusovi

Jakmile splníte všechny úkoly pro Kana, tak vás pošle za Thorusem (viz. úkol: Vzít artefakt, zbroj a Gabrielovu zprávu k Thorusovi), ale pokud nemáte ještě splněné úkoly v rámci Osche, tak s vámi nebude chtít Thorus mluvit, dokud úkoly nesplníte.

Jakmile splníte úkoly pro Osche a Kana, tak vás Thorus pošle zase za Oschem, který se vás zeptá jestli věříte více Gornovi nebo Thorusovi. Podle vaší odpovědi (volby) se budou odehrávat další úkoly:

=> Doručit Oschovu zprávu Gornovi nebo Doručit Thorusovu nabídku míru Gornovi

Úkoly pokud se rozhodnete pro Gorna:

Errol - Pokud jste se rozhodli věřit Gornovi, tak vám Osch prozradí že je Gornův špión, a pošle vás ze zprávou přímo za Gornem (úkol: Doručit Oschovu zprávu Gornovi). Vydejte se tedy neprodleně do Gothy, kde předejte zprávu Errolovi, který je strážný vnitřní brány hradu, čímž splníte úkol: Doručit Oschovu zprávu Gornovi, ale než vás strážní pustí přímo ke Gornovi, musíte pro něj splnit několik úkolů:

=> Podat zprávu strážci brány o Jorgovi => Přinést strážci brány Nordmarský cloumák a Černého Rhobara => Vybrat daně strážnému brány

Sláva. Nyní už můžete konečně navštívit Gorna, takže si sním jděte rovnou promluvit. Následující část přeskočte rovnou do bodu 5.

Úkoly pokud se rozhodnete pro Thoruse:

Errol - V případě že jste se rozhodli věřit Thorusovi, tak vás Osch pošle ze zprávou přímo za Gornem (úkol: Doručit Oschovu zprávu Gornovi). Vydejte se tedy neprodleně do Gothy, kde předejte zprávu Errolovi, který je strážný vnitřní brány hradu, čímž splníte úkol: Doručit Thorusovu nabídku míru Gornovi. Starážný Errol předá zprávu Gornovi, a bude požadovat aby jste ho naléhavě doprovázeli v rámci úkolu: Následovat strážce brány do vězení do vězení.

Jakmile dorazíte do vězení, tak zjistíte že jste byl Gornem uvězněn a Errol vám nabídne dvě varianty, jak se z téhle šlamastiky dostat. Buď zaplatíte 5000 zlatých a získáte propustku z vězení na 1 den hned, nebo si kapánek ve vězení odpočinete a ztratíte všechny své věci (později je dostanete zpět), než se Errol rozhodne co s vámi.

Dle vašeho rozhodnutí ve vězení, budete následující úkoly plnit bud pro Raika nebo Ignatiuse a Garika:

a) Raika - Pokud zaplatíte Errolovi úplatek 5000 zlatých, tak vás v rámci úkolu: Hlásit se u Raika v táboře, pošle za Raikem, který je vůdcem vojáků ve vojenském táboře kousek západně od Gothy. Jakmile si s Raikem promluvíte, tak je úkol hotov, a vy dostanete několik dalších úkolů:

=> Informovat tábor o útoku => Zabít špeha v táboře bojovníků => Získat prastarý artefakt dříve než Thorus

Jakmile pro Raika splníte všechny jeho úkoly, tak vás v rámci úkolu: Zpráva pro Gorna, pošle přímo za Gornem. Nyní můžete přeskočit přímo do bodu 5.

b) Ignatiuse a Garik - Pokud jste se nerozhodli podplatit Errola, tak si ve vězení několik dní odpočinete, než se Errol rozhodne co s vámi (pokud si sním promluvíte dříve než stačí odejít, nebudete muset absolvovat několik vyspání, než se zase Errol ve vězení ukáže). V každém případě jakmile si promluvíte s Errolem, poté co jste ho odmítli uplatit, tak vás pošle jako otroka za Ignatiusem (úkol: Hlásit se u alchymisty Ignatiuse). Jakmile si s Ignatiusem promluvíte, úkol je hotov, a vy dostanete několik dalších úkolů:

=> Donést Ignatiusovi nějaké léčivé rostliny => Donést Ignatiusovi nějaké rostliny many

Jakmile splníte pro Ignatiuse jeho úkoly, tak vás pošle za Garikem (nachází se východně od Gothy), který vás bude chtít vykoupit v rámci dvou úkolů:

=> Zjistit cenu, za kterou tě Ignatius nechá jít => Vykoupit se od Ignatiuse

Jakmile se vykoupíte od Ignatiuse , tak budete muset pro Garika splnit několik úkolů:

=> Doručit amulet do tábora => Přinést z Faringu Garikovy zbraně => Získat Garikův oblíbený luk => Vytrénovat prvního bojovníka v aréně => Vytrénovat druhého bojovníka v aréně => Vytrénovat třetího bojovníka v aréně => Vytrénovat čtvrtého bojovníka v aréně => Vytrénovat posledního bojovníka v aréně

Až splníte všechny úkoly pro Ignatiuse a Garika, tak vás Garik v rámci úkolu: Garik odchází do tábora, pošle přímo za Gornem. Ať už jste při druhé volbě zvolili Gorna nebo Thoruse, tak vás vaše volba opět dovede ke Gornovi. :D

5) Gorn - K vašemu starému přítely, kterého jste poprvé potkali v Kolonii, se můžete dostat v rámci tří úkolů:

=> Podplatit strážného brány. Zaplatit mu 50000 zlaťáků. nebo Zpráva pro Gorna nebo Garik odchází do tábora

Ať už byla vaše předešlá první volba pro Thoruse nebo Gorna, ať už byla vaše druhá valba opět pro Thoruse nebo tentokrát pro Gorna, tak jste se nakonec dostali přesně tam, kam by jste došli i v případě druhé volby. Jakmile si promluvíte s Gornem, tak se dozvíte fakta, a Gorn vám zadá úkol:

=> Promluvit s mágem Vody

Až mága Vody zachráníte a generál skřetů Kan bude mrtev, tak si promluvte s mágem Vody a vraťese ke Gornovi, který vám zadá nový úkol:

=> Požádat Leeho, aby poslal posily do Gothy

Nyní nadešel čas vyhledat Leea, proto se vydejte hned do Vengardu. :D

6) Lee - Až dorazíte do Vengardu, vydejte se hned do paláce, kde budete ovšem zastaveni strážným, který vás informuje že Lee nemám momentálně čas, a vy budete muset pro sráženého splnit několik úkolů, než vás za Leem pustí.

Theodor - Než vás Theodor pustí za Leem musíte pro něj splnit následující úkoly:

=> Promluvit s Marcem o artefaktu => Získat všechny artefakty z Ardey => Zjistit, zda Ebolt hlídá zajaté zvědy nebo ne => Přivézt špehy zpět do Vengardu bez použití síly => Získat 15 kusů syrového masa pro Vengardskou armádu => Získat 20 pytlů obilí

Jakmile úkoly splníte, tak vás už strážný pustí za Leem. Toho najdete v paláci nebo někde poblíž. Až si sním promluvíte, tak tím splníte úkol: Požádat Leeho, aby poslal posily do Gothy, a hned dostanete nový úkol:

=> Promluvit s Hanzem, generálem paladinů

Hanz - Než vás bude moci Lee podpořit, budete si muset získat důvěru jeho vrchního generála Hanze v rámci úkolu:

=> Zachránit tři paladiny z Cape Dunu

Jakmile úkol splníte, tak vám Hanz přislíbí podporu a vy si jděte opět promluvit s Leem, címž splníte úkol: Promluvit s Hanzem, generálem paladinů.

Nyní pro Leea musíte splnit dva poslední úkoly:

=> Připravit vojáky do Gothy => Dovézt vojáky do Gothy

7) Gorn - Jakmile v rámci úkolu: Dovézt vojáky do Gothy, dovedete Lee, Hanze a paladiny do Gothy, tak si na hradě promluvte s Errolem, čímž splníte daný úkol. Nyní po vás bude chtít Gorn, aby jste přivedli jeho zvěda Osche (Hectora) zpět do Gothy v rámci úkolu:

=> Dovézt Osche zpět do Gothy

Osch ovšem na hradě v Trelisu už není stejně jako Thorus. Poptejte se tedy po Oschovi u skřetích strážných - Silvestra, Rudolpha a Nicholase, kde vám pak poslední ze zmíněných řekne že Osche zatkli a uvěznili v chrámu u Trelisu. Vydejte se tedy do chrámu Prastarých u Trelisu, kde Osche osvoboďte. Osch vám bude vděčný, ale bude trvat na tom, aby jste nejdříve ještě zachránili mága Ohně, kterého nechal Thorus uvěznit.
Uživatelský avatar
Keldorn
Zasloužilý člen fóra
 
Příspěvky: 556
Registrován: čtv 08. lis 2007 21:18:25
Bydliště: Království bezejmenného hrdiny...

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé