Menu

Globální pravidla fóra

Zde najdete všechna globální pravidla, která platí na všech fórech.

Pravidla fóra


Registací na toto fórum souhlasíte s následujícími pravidly a zavazujete se je dodržovat.

 • Tato pravidla platí na všech fórech a jste povinni je dodržovat.
 • Každé fórum může mít pravidla další, vlastní, která jste také povinni dodržovat v patřičných místech.
 • Neznalost pravidel fóra neomlouvá.
 • Každý uživatel zodpovídá sám za svůj příspěvek na fóru.
 • Každý uživatel je povinen chovat se slušně, tzn. nepoužívat vulgární výrazy, neurážet a neosočovat ostatní uživatele.
 • Pokud zakládáte nové téma, ujistěte se, že je jeho obsah se shoduje se sekcí, kde téma zakládáte. Vyskytne-li se nějaké téma ve špatné sekci, bude smazáno nebo přesunuto do správné sekce.
 • Spam je zakázán v jakékoli formě. Tzn. dbejte na to, aby vaše příspěvky měly vždy hodnotu. Za spam se mimojiné budou považovat příspěvky typu "jo, tohle jsem taky hrál/taky si myslím/souhlasím s tímhle názorem/emaři sux" atp. Za spam se také bude považovat oživení starého tématu za zjevným účelem posthuntingu. Dále se za spam považuje jakýkoliv příspěvěk odbočující od tématu. Zda příspěvěk je nebo není spam, určuje admin/moderátor.
 • Je zakázáno používat pornografický materiál a to v jakékoli formě.
 • Je zakázána propagace nelegálního softwaru, nabízení cracků a vypálených CD či DVD a jakékoli jiné porušování platných zákonů ČR.
 • Je zakázána propagace ideologií, myšlenkových směrů a činností, jež jsou v rozporu se Listinou základních lidských práv a svobod a zákony České republiky. Mezi tyto ideologie patří například fašismus, nacionalismus a tomu podobné.
 • Jakékoliv vtipy týkající se národa, rasy či etnika jsou zakázány. Budou mazány a uživatel, který tyto vtipy bude opakovaně posílat dostane permanentní ban.
 • Je zakázáno úmyslné provokování, popichování jiných uživatelů se snahou rozpoutat hádku či spor, kde nemá napadený uživatel jiné východisko, než jít do oné hádky. Posouzení, zda-li šlo o provokaci je na vedení fóra a to má v těchto případech poslední slovo.
 • Administátoři a moderátoři mají hlavní slovo.
 • Na fóru je zavedena absolutistická vláda panovníka. Žádná varování atp, když se někomu ve vedení bude zdát, že daný uživatel dělá přílišný bordel, tedy hrubě a nebo opakovaně porušuje některé ze zmíněných pravidel, bude tomuto uživateli zablokován přístup na fórum na určitou dobu (v rozmezí 1 den až věčnost - v případě opravdu hrubého porušení).
 • Na fóru platí zákaz jakékoliv komerční reklamy či jiné formy propagace, ať už se jedná o výrobky, služby či vlastní stránky.


Pravidla pro podpisy:

V podpisu jsou povoleny obrázky a text. Celková šířka obrázků může být maximálně 500 px, přičemž jejich celková velikost nesmí přesáhnout 150 kB. Text může být nejvýše velikostí písma "velké" (size = 150). Pro libovolnou kombinaci textu a obrázků platí, že na výšku nesmí překročit hranici 150 px. V případě nevyhovujícího podpisu můžete být požádáni o jeho změnu nebo může být podpis bez předchozího upozornění smazán.

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé